• Danger Mouse: Classic Collection (Phần 1)

  • Diễn viên chính:Brian Trueman Terry Scott David Jason Edward Kelsey 
  • Trạng thái:Hoàn tất (11/11)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Phiêu LưuPhim HàiPhim Bộ
  • Giới thiệu:Chuột nguy hiểm và người bạn đồng hành của anh ta, Penfold, hợp tác để ngăn chặn nhiều kế hoạch xấu xa của Nam tước Greenback, bao gồm cả việc phá hủy thế giới bằng nhạc kèn túi.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng