Tổng hợp tất cả các lệnh AutoCAD cơ bản nhất – Tin hay

Công nghệ

AutoCAD là gì? AutoCAD là ứng dụng ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản lần thứ nhất được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật lần thứ nhất chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Ngược lại, phần nhiều ứng dụng vẽ kĩ thuật thời này được sử dụng trên thiết bị đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính lớn hay máy trạm. Dưới đây là những lệnh cơ bản nhất trong Auto CAD.

Các lệnh trong thiết kế đồ họa

Tổng hợp tất cả lệnh cơ bản nhất trong Auto CAD

3

1. 3A ­- 3DARRAY: Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO – ­3DORBIT: Xoay mục tiêu trong ko gian 3D
3. 3F – 3DFACE: Tạo mặt 3D
4. 3P ­- 3DPOLY: Vẽ đường PLine ko gian 3 chiều

A

5. A ­- ARC: Vẽ cung tròn
6. AA -­ AREA: Tính dung tích và chu vi 1
7. AL ­- ALIGN: Di chuyển, xoay, scale
8. AR -­ ARRAY: Sao chép mục tiêu thành dãy trong 2D
9. ATT -­ ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính
10. ATE ­- ATTEDIT: Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

B

11. B ­- BLOCK :Tạo Block
12. BO -­ BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín
13. BR ­- BREAK: Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm mua

C

14. C ­- CIRCLE: Vẽ đường tròn
15. CH -­ quảng báOPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất của mục tiêu
16. CHA -­ ChaMFER: Vát mép những cạnh
17. CO, CP -­ COPY: Sao chép mục tiêu

D

18. D -­ DIMSTYLE: Tạo kiểu kích thước
19. DAL ­- DIMALIGNED: Ghi kích thước xiên
20. DAN ­- DIMANGULAR: Ghi kích thước góc
21. DBA -­ DIMBASELINE: Ghi kích thước song song
22. DCO ­- DIMCONTINUE: Ghi kích thước nối tiếp
23. DDI ­- DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính
24. DED ­- DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước
25. DI ­- DIST: Đo khoảng nhữngh và góc giữa 2 điểm
26. DIV -­ DIVIDE: Chia mục tiêu thành những phần bằng nhau
27. DLI ­- DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
28. DO ­- DONUT: Vẽ hình vành khăn
29. DOR -­ DIMORDINATE: Tọa độ điểm
30. DRA ­- DIMRADIU: Ghi kích thước bán kính
31. DT ­- DTEXT: Ghi văn bản

E

32. E ­- ERASE: Xoá mục tiêu
33. ED -­ DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước
34. EL ­- ELLIPSE: Vẽ elip
35. EX ­- EXTEND: Kéo dài mục tiêu
36. EXIT -­ QUIT: Thoát khỏi chương trình
37. EXT ­- EXTRUDE: Tạo khối từ hình 2D F
38. F ­- FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc
39. FI -­ FILTER: Chọn lọc mục tiêu theo thuộc tính

H

40. H -­ BHATCH: Vẽ mặt cắt
41. H -­ HATCH: Vẽ mặt cắt
42. HE -­ HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt cắt
43. HI -­ HIDE: Tạo lại mô hình 3D với những đường bị khuất

I

44. I -­ INSERT: Chèn khối
45. I – ­INSERT: Chỉnh sửa khối được chèn
46. IN ­- INTERSECT: Tạo ra phần giao của 2 mục tiêu

L

47. L­ – LINE: Vẽ đường thẳng
48. LA ­- LAYER: Tạo lớp và những thuộc tính
49. LA -­ LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
50. LE ­- LEADER: Tạo đường dẫn chú thích
51. LEN -­ LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn mục tiêu với chiều dài cho trước
52. LW ­- LWEIGHT: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
53. LO – LAYOUT: Tạo layout
54. LT -­ LINETYPE: Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập những kiểu đường
55. LTS ­- LTSCALE: Xác lập tỉ lệ đường nét

M

56. M ­- MOVE: Di chuyển mục tiêu được mua
57. MA -­ MATCHquảng báOP: Sao chép những thuộc tính từ 1 mục tiêu này sang 1 hay nhiều đối t­ượng khác
58. MI ­- MIRROR: Lđó đối xứng quanh 1 trục
59. ML -­ MLINE: Tạo ra những đường song song
60. MO – quảng báOPERTIES: Hiệu chỉnh những thuộc tính
61. MS – MSPACE: Chuyển từ ko gian giđó sang ko gian mô hình
62. MT – MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
63. MV – MVIEW: Tạo ra cửa sổ động

O

64. O – OFFSET: Sao chép song song

P

65. P – PAN: Di chuyển cả bản vẽ
66. P – PAN: Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
67. PE – PEDIT: Chỉnh sửa những đa tuyến
68. PL – PLINE: Vẽ đa tuyến
69. PO – POINT: Vẽ điểm
70. POL – POLYGON: Vẽ đa giác đều khép kín
71. PS – PSPACE: Chuyển từ ko gian mô hình sang ko gian giđó

R

72. R – REDRAW: Làm tươi lại màn hình
73. REC – RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật
74. REG­ – REGION: Tạo miền
75. REV -­ REVOLVE: Tạo khối 3D tròn xoay
76. RO ­- ROTATE: Xoay những mục tiêu được mua xung quanh 1 điểm
77. RR – RENDER: Hiển thị vật liệu, cây cảnh, đèn,… mục tiêu

S

78. S -­ StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp mục tiêu
79. SC -­ SCALE: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
80. SHA -­ SHADE: Tô bóng mục tiêu 3D
81. SL -­ SLICE: Cắt khối 3D
82. SO -­ SOLID: Tạo ra những đa tuyến bố thể được tô đầy
83. SPL ­- SPLINE: Vẽ đường cong bất kỳ
84. SPE -­ SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline
85. ST -­ STYLE: Tạo những kiểu ghi văn bản
86. SU -­ SUBTRACT: Phép trừ khối

T

87. T – MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
88. TH -­ THICKNESS: Tạo độ dày cho mục tiêu
89. TOR ­- TORUS: Vẽ Xuyến
90. TR ­- TRIM: Cắt xén mục tiêu

U

91. UN ­- UNITS: Định đơn vị bản vẽ
92. UNI -­ UNION: Phép cùng khối

V

93. VP -­ DDVPOINT: Xác lập hướng xem 3 chiều

W

94. WE ­ WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm

X

95. X­ – EXPLODE: Phân rã mục tiêu
96. XR – XREF: Tham chiếu ngoại vào những File bản vẽ

Z

97. Z – ZOOM: Phóng to,­ Thu nhỏ

Để tạo ra phím tắt cho 1 lệnh cad nào đó ta thực hiện như sau:

Vào menu Tool mua Customize Edit program parameters (tới đây thì những bạn cũng sẽ thđó danh sách lệnh tắt).

VD: Lệnh COPY: lệnh tắt là CO/CP ngày nay muốn đổi chữ khác: OC/PC chẳng hạn (lưu ý là ko được trùng với những lệnh đã với)­ thì tìm dòng lệnh COPY trong danh sách ­ xóa CO/CP­ thay bằng OP/PC sau đó Save ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT ­CHỌN pgp FILE ­OK

Lúc này bạn gõ OC/PC là lệnh copy.

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Tổng hợp tất cả những lệnh AutoCAD cơ bản nhất

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.