Quên mật khẩu bảo vệ của file Excel, bạn phải làm gì? – Tin 24h

Công nghệ

Sau một thời gian dài ko sử dụng, việc quên đi mật khẩu cũng là chuyện thường xảy ra

Giả sử trong trường hợp nếu sở hữu một file Excel chứa những dữ liệu “siêu” trọng yếu và vì muốn bí mật cho dữ liệu của mình, bạn tạo một mật khẩu cho file Excel để đảm bảo độ an toàn cũng như bảo vệ dữ liệu của file. Tuy nhiên một thời gian dài ko sử dụng, việc quên đi mật khẩu cũng là chuyện thường xảy ra. Hoặc giả sử sở hữu một người nào đó mà bạn quen biết, sử dụng dữ liệu từ file Excel của bạn rồi tự ý đặt 1 mật khẩu mới mà ko cho bạn biết…

Vậy trong trường hợp này bạn phải làm gì để mở được file Excel, mời những bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

Cách 1. Crack mật khẩu bảo vệ sheet

Để crack mật khẩu bảo vệ sheet, bạn thực hiện theo những bước dưới đây:

Bước 1. Mở file Excel sở hữu chứa những Sheet sở hữu mật khẩu.

Bước 2. Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở Visual Basic Editor.

Bước 3. Nhấn tìm Insert > Module rồi paste đoạn mã dưới đây vào khung bên phải:

Chọn Module

Sub PasswordBreaker()

'Author unknown but submitted by brettdj of www.experts-exchange.com

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _

Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _

Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

ActiveWorkbook.Sheets(1).Select

Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _

Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _

Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Exit Sub

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub

Bước 4. Đóng cửa sổ VB Editor lại. Điều hướng tới Worksheet mà bạn muốn phá mật khẩu. Nhấn tìm ToolsMacroMacros rồi kích đúp chuột vào PasswordBreaker là xong.

Mở trang tính

Cách 2. Mở file Excel bằng sử dụng ứng dụng iSumsoft Excel Password Refixe

Trong trường hợp nếu quên hoặc bị mất mật khẩu, và bạn ko thể mở được những file Excel đã được mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu. Khi đó bạn sở hữu thể nhờ tới sự tư vấn của công cụ thứ 3 để khôi phục lại mật khẩu. iSumsoft Excel Password Refixer là một trong những công cụ bạn sở hữu thể sử dụng để khôi phục lại mật khẩu,

Bước 1:

Tải iSumsoft Excel Password Refixer về máy tính và cài đặt tại đây.

Bước 2: Thêm file Excel đã mã hóa vào chương trình

1. Chạy công cụ iSumsoft Excel Password Refixer, sau đó click tìm nút Open.

2. Điều hướng tới đường dẫn chứa file Excel đã mã hóa và thêm file Excel vào chương trình.

Click tìm nút Open

Bước 3:

Chọn một phương pháp để “xâm nhập” file Excel.

Chọn một phương pháp để "xâm nhập" file Excel

1. Sử dụng kỹ thuật tấn công Brute-Force

Nếu ko biết hoặc nhớ bất kỳ điều gì về mật khẩu file Excel này, hãy tìm loại tấn công Brute-Force để thử tất cả những kết hợp sở hữu thể xảy ra để khôi phục mật khẩu. Nhưng bạn cần phải thiết lập phạm vi (range) và độ dài (length) của mật khẩu để tăng khả năng khôi phục mật khẩu.

2. Sử dụng kỹ thuật tấn công Brute-Force với Mask

Nếu bạn vẫn nhớ một số ký tự mật khẩu, hãy tìm kỹ thuật tấn công Brute-Force với Mask. Kỹ thuật này sẽ nhanh hơn so với chỉ sử dụng nguyên Brute-Force. Trước tiên, tìm Brute-Force để đặt phạm vi và độ dài mật khẩu. Sau đó tìm Mask để chỉ định mật khẩu, sử dụng biểu tượng “?” thay thế bằng ký tự bạn ko biết.

3. Sử dụng kỹ thuật tấn công bằng Dictionary

Nếu ghi chú mật khẩu trên một tài liệu, hãy tạo một từ điển mật khẩu với nó, sau đó tìm loại tấn công Dictionary để khôi phục mật khẩu nhanh hơn. Bạn cũng sở hữu thể sử dụng từ điển được tạo bởi chương trình mật khẩu.

4. Sử dụng kỹ thuật tấn công Smart

Nếu bạn đặt mật khẩu phức tạp và ko nhớ bất kỳ điều gì về nó, hãy tìm Mask để thử tất cả những ký tự sở hữu thể in được trong những kết hợp.

Bước 4: Khôi phục mật khẩu Excel

1. Click tìm nút Start trên Toolbar.

2. Lúc này là khoảng thời gian chờ đợi để công cụ khôi phục lại mật khẩu. Sau lúc khôi phục thành công mật khẩu, trên màn hình xuất hiện một hộp thoại sở hữu chứa mật khẩu file Excel.

hộp thoại sở hữu chứa mật khẩu file Excel

3. Chỉ cần click vào Copy > Open và sau đó dán mật khẩu để mở file Excel đã mã hóa.

Phần mềm này được sử dụng để khôi phục mật khẩu cho tất cả những file Excel như .xlsx trên Excel 2016/2013/2010/2007, và những tập tin .xls trên Excel 2003/2000.

Cách 3. Phá mật khẩu để mở file Excel bằng ứng dụng iSumsoft Excel Password Remover

Ngoài nhữngh trên, bạn cũng sở hữu thể sử dụng nhữngh “phá” mật khẩu bảo vệ để mở file Excel. Trong trường hợp này bạn sở hữu thể nhờ tới sự tư vấn của chương trình iSumsoft Excel Password Remover để gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ file Excel.

Bước 1:

Tải iSumsoft Excel Password Remover về máy và cài đặt tại đây.

Bước 2:

Sau lúc cài đặt thành công, chạy chương trình. Click tìm nút Open và điều hướng tới file Excel đã được mã hóa mật khẩu để thêm file vào chương trình.

Bước 3:

Click tìm nút Remove password để bắt đầu quá trình “phá” mật khẩu bảo vệ file Excel.

Click tìm nút Remove password để bắt đầu quá trình "phá" mật khẩu bảo vệ file Excel

Sau lúc quá trình hoàn tất, bạn sở hữu thể mở file Excel.

Lưu ý: Nếu định dạng file Excel của bạn là .xlsx thì Excel Password Remover ko hoạt động. Lí do là bởi vì chương trình chỉ tư vấn định dạng .xls

Cách 4. Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ với Excel Password Remover 2008

Excel Password Remover 2008 là một add-in của Excel, có thể giúp bạn loại bỏ “toàn bộ” mật khẩu bảo vệ file Excel. Với sự tư vấn của add-in này, bạn có thể thay đổi các nội dung trên các sheet hay workbook trong Excel mà ko cần phải biết mật khẩu.

Một điểm hạn chế là add-in này chỉ sở hữu thể tư vấn bạn trong trường hợp mật khẩu bảo vệ cho file Excel được đặt để chống lại việc chỉnh sửa nội dung, chứ ko giúp bạn trong trường hợp file được đặt mật khẩu để chống truy cập. Tuy nhiên, thông thường, mật khẩu đặt trên file Excel thường dưới dạng bảo vệ để chống thay đổi nội dung hơn là bảo vệ để chống truy cập, do vậy, về cơ bản thì add-in này cũng rất hữu ích cho bạn.

Tải Excel Password Remover 2008 về máy và cài đặt tại đây.

Sau lúc đã tải xong Excel Password Remover 2008 về máy, sử dụng Winrar hoặc Winzip để giải nén, bạn sẽ được 1 file password.xla.

Bước tiếp theo là kích hoạt chương trình Excel Password Remover 2008. Tại giao diện chính của chương trình, click Tools, chọn Add-Ins.

Trên màn hình xuất hiện cửa sổ Add-ins . Tại đây bạn click tìm Browse, duyệt tới file .xla mà bạn đã giải nén ở bước trên rồi click chọn OK. Sau đó, khởi động lại Excel để áp dụng Add-In.

Tiếp theo, bạn mở file Excel đã được đặt mật khẩu bảo vệ, chọn Tools. Lúc nàysẽ có hai tùy chọn mới nằm dưới tùy chọn Tools là Unprotect Sheet và Unprotect Workbook

Tương ứng với file Excel đã được đặt mật khẩu bảo vệ Sheet hay Workbook, bạn chọn hình thức gỡ bỏ mật khẩu (password) cho phù hợp.

Trong quá trình thử nghiệm, người viết đã thử đặt một mật khẩu phức tạp, bao gồm cả chữ thường, chữ in hoa, các kí tự số… Excel Passwork Remover sẽ mất khoản 2 phút để hoàn thành công việc của mình. Khá nhanh chóng và hiệu quả.

Sau lúc hoàn tất quá trình, trên màn hình sẽ xuất hiện 1 cửa sổ hiển thị để thông báo cho bạn biết. Bây giờ, bạn có thể thay đổi nội dung bên trong các Sheet và Workbook của Excel mà ko gặp bất kỳ vấn đề nào về mật khẩu.

Lưu ý:

Add-In này chỉ có thể sử dụng cho Excel 2000, XP và 2003. Excel 2007 có khả năng mã hóa mạnh hơn nên việc phá khóa mật khẩu sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Cách 5. Loại bỏ mật khẩu chống truy cập file Excel

Nếu bạn đang thử mở một file excel được đặt mật khẩu để chống truy cập, hay đơn giản hơn là mật khẩu bảo vệ chống sửa đổi nội dung… nhưng lại được tạo ra từ Excel 2007. Không may cho bạn là ko có chương trình nào miễn phí hoàn toàn để giúp bạn trong trường hợp này, tuy nhiên bạn vẫn có thể lấy một số thông tin từ mật khẩu rồi trông mong, từ đó, bạn có thể nhớ ra toàn bộ mật khẩu (trong trường hợp bạn quên đi mật khẩu do chính mình tạo ra).

Excel Key là tiện ích có thể khám phá ra tất cả các kiểu mật khẩu cho file excel bao gồm mật khẩu bảo vệ sheet, workbook, truy cập file… Chương trình này tương thích với cả Excel 2007.

Tải phiên bản dùng thử của chương trình tại đây. Tuy nhiên, đối với phiên bản dùng thử, tiện ích Exel Key chỉ hiển thị hai ký tự đầu tiên có trong mật khẩu dùng để truy cập file. Nhưng có thể chừng đó cũng để giúp bạn nhớ lại mật khẩu của mình.

Sau lúc download và cài đặt, bạn kích hoạt chương trình. Tại giao diện chính của chương trình, bạn click Recover, chọn file cần thiết và đợi 1 lúc để chương trình tự động dò tìm password cho bạn.

Cuối cùng, chương trình sẽ cung cấp toàn bộ mật khẩu có chứa trong file (mật khẩu bảo vệ sheet, bảo vệ workbook và mật khẩu truy cập). Dĩ nhiên, với phiên bản dùng thử, chỉ 2 ký tự của mật khẩu dùng để truy cập file được hiển thị.

Ngoài ra bạn sở hữu thể tham khảo thêm video hướng dẫn mở những file, sheet Excel trong trường hợp nếu quên hoặc mất mật khẩu dưới đây của Quản trị mạng:

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc những bạn thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Quên mật khẩu bảo vệ của file Excel, bạn phải làm gì?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.