MS SQL Server là gì? – Tin hay

Công nghệ

SQL Server là gì?

 • Phần mềm được Microsoft phát triển dựa trên RDBMS.
 • Cũng là một ORDBMS (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mục tiêu).
 • Một nền tảng độc lập.
 • Phần mềm sử dụng cả giao diện dòng lệnh và giao diện GUI.
 • Hỗ trợ tiếng nói của một dân tộc SQL (trước đây là SEQUEL – tiếng nói của một dân tộc truy vấn tiếng Anh sở hữu cấu trúc) – vốn là sản phẩm của IBM.

Mục đích sử dụng SQL Server

 • Tạo cơ sở dữ liệu.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu bằng SSAS – SQL Server Analysis Services.
 • Tạo báo cáo bằng SSRS – SQL Server Reporting Services.
 • Thực hiện quá trình ETL (Extract-Transform-Load) bằng SSIS – SQL Server Integration Services.

Các phiên bản SQL Server

Phiên bản Năm phát hành Code Name
6.0 1995 SQL95
6.5 1996 Hydra
7.0 1998 Sphinx
8.0 (2000) 2000 Shiloh
9.0 (2005) 2005 Yukon
10.0 (2008) 2008 Katmai
10.5 (2008 R2) 2010 Kilimanjaro
11.0 (2012) 2012 Denali
12 (2014) 2014 Hekaton (tên ban đầu), SQL 14 (tên hiện tại)

Các thành phần của SQL Server

SQL Server hoạt động theo mô hình khách – chủ, do đó sẽ sở hữu 2 thành phần là WorkstationServer.

 • Workstation được cài trên bất kì thiết bị nào hoặc trên thiết bị của người vận hành máy chủ. Đây là những giao diện ứng dụng để tương tác với Server, ví dụ như SSMS, SSCM, Profiler, BIDS hay SQLEM…
 • Server được cài trên máy chủ tập trung. Nó chính là những dịch vụ như SQL Server, SQL Server Agent, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Browser, SQL Full Text Search…

Instance của SQL Server

 • Là một bản cài đặt SQL Server.
 • Là bản sao chép chính xác của ứng dụng.
 • Nều cài “n” lần thì sẽ tạo ra “n” bản cài.
 • Có hai loại bản cài SQL Server là Default – Mặc định và Named – Đặt tên mới.
 • Chỉ sở hữu một bản cài mặc định được tư vấn trên một Server.
 • Nhiều bản cài tạo mới được tư vấn trên một Server.
 • Bản cài mặc định sẽ lđó tên máy chủ làm tên Instance.
 • Tên của bản cài mặc định là MSSQLSERVER.
 • Bản SQL Server năm 2000 tư vấn 16 bản cài.
 • Bản SQL Server năm 2005 trở về sau tư vấn 50 bản cài.

Lợi ích của những bản cài

 • Cài nhiều phiên bản MS SQL khác nhau trên cùng một máy.
 • Cắt giảm mức chi phí.
 • Duy trì riêng biệt những môi trường sản xuất, phát triển, thử nghiệm.
 • Giảm thiểu những vấn đề tạm thời trên cơ sở dữ liệu.
 • Tách biệt những đặc quyền bảo mật.
 • Duy trì máy chủ dự phòng.

Bài trước: Giới thiệu MS SQL Server

Bài tiếp: Các phiên bản của MS SQL Server

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: MS SQL Server là gì?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.