Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trên Windows 10? – Tin 24h

Công nghệ

Khi bạn nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1 lên Windows 10, trên hệ thống của bạn sẽ sở hữu thư mục sở hữu tên Windows.old. Các thư mục Windows.old này chiếm sắp 15 GB trên ổ cứng, tỷ lệ chiếm dụng ko gian lưu trữ là khá đáng kể. Tuy nhiên bạn sở hữu thể xóa thư mục Windows.old này mà ko sở hữu bất kỳ vấn đề gì.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn nhữngh xóa thư mục này trên máy tính chạy nền tảng sử dụng Windows 10 của bạn.

windows old

Xóa thư mục Windows.old bằng Disk Cleanup

Để xóa thư mục Windows.old trong Windows 10, bạn thực hiện theo những bước dưới đây:

Bước 1:

 nhập từ khóa Free up disk space

Trên khung Search Windows, bạn nhập từ khóa Free up disk space.

Bước 2:

tậu shortcut Free up disk space...

Click tậu shortcut Free up disk space…

Bước 3:

Chọn OK

Click tậu OK.

Bước 4:

 tậu Clean up system files

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Disk Cleanup. Trong cửa sổ này bạn tậu Clean up system files.

Bước 5:

Chọn OK

Chọn OK.

Bước 6:

tậu Previews Windows installations

Khi cửa sổ Disk Cleanup xuất hiện một lần nữa, bạn đánh dấu tích tậu tùy tậu Previews Windows installations, sau đó tậu OK.

Bước 7:

Chọn Delete Files

Chọn Delete Files để xóa những file.

Bước 8:

Chọn yes

Chọn Yes để đồng ý xóa những file.

Quá trình xóa

Quá trình xóa thư mục Windows.old trên Windows 10 sẽ mất khoảng từ 30 giây tới vài phút.

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lần lượt những lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter sau mỗi lệnh.

Lưu ý: Nếu bạn sở hữu một thư mục windows.old.(1) khác cũng muốn xóa, thì bạn sở hữu thể lặp lại những lệnh này (thay thế tên đó cho windows.old để xóa).

takeown /F "C:Windows.old" /A /R /D Y
icacls "C:Windows.old" /grant *S-1-5-32-544:F /T /C /Q
RD /S /Q "C:Windows.old"

3. Khi hoàn tất, bạn sở hữu thể Command Prompt nếu muốn.

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin
Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt lúc boot

1. Khởi động vào Command Prompt lúc boot.

2. Để xác minh ký tự ổ Windows 10 lúc boot:

Lưu ý: Ký tự ổ Windows 10 sở hữu thể ko phải lúc nào cũng là C: lúc boot, tương đương lúc Windows khởi động, vì vậy hãy đảm bảo xác minh ký tự ổ trước lúc thực thi lệnh ở bước 3 bên dưới để nhữngh này sở hữu tác dụng.

A) Nhập diskpart vào Command Prompt và nhấn Enter.

B) Nhập list volume vào Command Prompt và nhấn Enter.

C) Từ những ổ được liệt kê, hãy tìm và xác minh ký tự của ổ Windows 10.

D) Trong Command Prompt, nhập exit và nhấn Enter.

Xác minh ký tự ổ Windows 10 lúc boot
Xác minh ký tự ổ Windows 10 lúc boot

3. Để xóa thư mục Windows.old:

A) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

RD /S /Q "D:Windows.old"

Đảm bảo thay thế D trong lệnh dưới đây bằng ký tự thực của ổ cứng Windows như được hiển thị từ bước 2 ở trên. Nếu bạn sở hữu thư mục windows.old.(1) khác cũng muốn xóa, thì bạn sở hữu thể lặp lại lệnh này (thay thế tên thư mục đó cho Windows.old để xóa).

B) Đóng Command Prompt.

Xóa thư mục Windows.old
Xóa thư mục Windows.old

4. Nhấp vào nút Continue để khởi động lại máy tính và tiếp tục sử dụng Windows 10.

Xóa những thư mục Windows.old và $Windows.~ BT trong cài đặt Storage

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở phía bên trái và nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải.

Nếu bạn ko thđó Temporary files, hãy nhấp vào liên kết Show more categories để xem.

Nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải
Nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải

3. Chọn hộp Previous Windows installation(s), bỏ tậu bất kỳ thứ gì bạn ko muốn xóa và nhấp vào nút Remove files lúc sẵn sàng.

Chọn hộp Previous Windows installation(s)
Chọn hộp Previous Windows installation(s)

4. Khi hoàn tất, bạn sở hữu thể đóng Settings nếu muốn.

Xóa những thư mục Windows.old và $Windows.~ BT trong cài đặt Storage Sense

Tùy tậu này chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 16226.

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở phía bên trái và nhấn vào liên kết Configure Storage Sense or run it now trong Storage ở bên phải.

3. Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng, bỏ tậu bất kỳ thứ gì bạn ko muốn xóa và nhấp vào nút Clean now.

Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng
Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng

4. Khi hoàn tất, bạn sở hữu thể đóng Settings nếu muốn.

Bạn sở hữu thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc những bạn thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trên Windows 10?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.