Kiểu gõ Telex, cách gõ Telex và bảng mã tiếng Việt Telex – Tin hay

Công nghệ

Kiểu gõ Telex là kiểu gõ phổ biến đối với hầu hết người tiêu dùng sử dụng ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey. Để gõ được tiếng Việt ít nhất bạn cần biết nhữngh gõ Telex, nhữngh gõ những dấu và bảng mã Telex dưới đây sẽ giúp bạn.

1. Kiểu gõ TELEX

Bảng 1. Các phím gõ dấu tiếng Việt của kiểu gõ TELEX.

Sắc’: s cuối từ
Huyền `: f cuối từ
Hỏi ?: r cuối từ
Ngã ~: x cuối từ
Nặng .: j cuối từ
Xoá dấu vừa gõ: z cuối từ

Cách bỏ dấu lúc gõ

Ví dụ:

  • quanr = quản
  • trij = trị
  • hots = hót
  • langx = lãng
  • hoaf = hòa
  • quanrz = quan

Khi chúng ta muốn xóa đi dấu đã viết sai thay bằng dấu khác, chúng ta với thể tiêu dùng chữ z để xóa đi dấu sai đó, và viết lại bình thường. Trong ví dụ trên, r chính là dấu hỏi, và lúc mình ko muốn để dấu hỏi đó thì chúng ta với thể tiêu dùng chữ z để bỏ đi. Lưu ý, chữ z chỉ với thể xóa dấu lúc chúng ta đang viết, và chưa di chuyển ra khỏi chữ đang gõ nếu ko chữ z cũng ko phát huy tác dụng là xóa dấu được.

Bảng 2: Gõ những chữ đặc trưng â, ă, đ, ê, ơ, ô, ư, ươu

Khi muốn viết chữ đặc trưng ta viết chữ gốc và thêm dấu, ví dụ viết chữ ô, chúng ta gõ o rồi gõ thêm o lần nữa, với chữ ư, với thể viết mình chữ w để thay thế cho nhữngh viết thông thường là chữ gốc và thêm dấu.

Còn đối với những chữ ă, đ, ê, ô thì chúng ta với thể gõ.

ă = aw
ơ = ow
ư = uw
ươ = uow
â = aa
đ = dd
ê = ê
ô = oo

Các chữ loại đặc trưng trong kiểu gõ Telex

Ví dụ:

Quanr trij mangj = Quản trị mạng

dduwowngf = đường

Với những bảng mã với chữ hoa với dấu (Unicode, hoặc những bảng mã 2 byte) , bạn chỉ cần gõ chữ gốc là chữ hoa, còn những dấu thanh, dấu mũ với thể gõ phím chữ thường.

Với những bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải tiêu dùng font chữ hoa mới với được chữ hoa với dấu. Nếu tiêu dùng font chữ thường, bạn chỉ với thể gõ được những chữ hoa ko dấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Nếu trong trường hợp mà bạn gõ sai dấu, nếu muốn thay đổi bằng dấu khác thì bạn với thể gõ đè lên dấu mới, nhưng lưu ý rằng chữ loại đó cũng chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ. Ví dụ: toanfs = toán, toansz = toan.

Khi gõ chữ mà với dấu bạn nên gõ những từ với dấu ở cuối từ đó để tránh tình trạng đặt sai dấu chính tả trong tiếng việt. Ví dụ để chữ “hoàng”, thay vì gõ hofang hay hoafng, hãy gõ hoangf.

2. Ngoài Telex còn kiểu gõ nào ko?

Bên cạnh Telex, còn với VNI và VIQR, bạn với thể xem qua bảng so sánh nhữngh gõ dưới đây:

Nguyên tắc chung của 3 kiểu gõ này

Trong bảng chữ loại tiếng Việt của chúng ta, thường những chữ loại sẽ với dấu như ă, ớ, â, ừ, ứ… Nếu muốn viết được những chữ loại với dấu này chúng ta cần đánh chữ trước, sau đó gõ những dấu thanh, dấu mũ, dấu móc. Với những kiểu gõ tiếng Việt khác nhau sẽ với quy định những phím khác nhau cho những dấu thanh, dấu mũ và dấu móc. Chúng ta với thể gõ phím dấu ngay sau những chữ loại gốc, tuy nhiên điều này với thể lúcến cho cho việc bỏ dấu ko nhất quán ở những từ. Ví dụ: chữ toán với thể được viết thành tóan. Với UniKey, bạn nên gõ dấu ở cuối từ và UniKey sẽ luôn tự động đặt dấu đúng vào chữ loại cần thiết.

Nếu muốn để chữ ở trang thái in hoa, chúng ta với thể sử dụng 2 phím bấm cơ bản đó là SHIFT hoặc CAPS LOCK. Với những bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải tiêu dùng font chữ hoa mới với được chữ hoa với dấu. Còn đối với những font chữ thường, chúng ta chỉ với thể gõ được nhưng chữ loại in hoa ko dấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ứ, Đ, Ư.

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Kiểu gõ Telex, nhữngh gõ Telex và bảng mã tiếng Việt Telex

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.