Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key – Sưu tầm

Công nghệ

Giả sử bạn đang sở hữu ý định cài lại Windows, tuy nhiên bạn lại ko biết hoặc ko nhớ Product key để kích hoạt Windows sau lúc cài đặt xong và bạn ko thể kích hoạt được nền tảng sử dụng vừa mới cài.

Dưới đây là 3 nhữngh đơn thuần giúp bạn tìm lại Product key của mình.

1. Sử dụng Powershell để tìm Product key của bạn

1. Mở Notepad trên máy tính của bạn.

2. Sao chép và dán đoạn text dưới đây vào file Notepad:

function Get-WindowsKey {

## function to retrieve the Windows Product Key from any PC

## by Jakob Bindslet (jakob@bindslet.dk)

param ($targets = “.”)

$hklm = 2147483650

$regPath = “SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion”

$regValue = “DigitalProductId”

Foreach ($target in $targets) {

$productKey = $null

$win32os = $null

$wmi = [WMIClass]”\$targetrootdefault:stdRegProv”

$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)

$binArray = ($data.uValue)[52..66]

$charsArray = “B”,”C”,”D”,”F”,”G”,”H”,”J”,”K”,”M”,”P”,”Q”,”R”,”T”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”2″,”3″,”4″,”6″,”7″,”8″,”9″

## decrypt base24 encoded binary data

For ($i = 24; $i -ge 0; $i–) {

$k = 0

For ($j = 14; $j -ge 0; $j–) {

$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]

$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)

$k = $k % 24

}

$productKey = $charsArray[$k] + $productKey

If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {

$productKey = “-” + $productKey

}

}

$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target

$obj = New-Object Object

$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target

$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption

$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion

$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture

$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber

$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser

$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber

$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey

$obj

}

}

3. Lưu file Notepad lại thành 1 tên bất lý sở hữu phần đuôi phát triển thêm là “.ps1” trên màn hình Desktop của bạn để dễ dàng tìm kiếm.

Chẳng hạn như bạn sở hữu thể đặt tên là GetProductKey.ps1.

đặt tên là GetProductKey.ps1

4. Mở Powershell dưới quyền Admin bằng nhữngh nhập “powershell” vào khung Search trên Start Menu hoặc Start Screen rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để mở Powershell dưới quyền Admin.

5. Kích hoạt thực thi những tập tin Local mà ko cần digitally signed bằng nhữngh nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Powershell:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Nhấn Enter để thực thi câu lệnh.

NHập câu lệnh

6. Tiếp theo bạn nhập tiếp câu lệnh dưới đây:

Import-Module C:UsersWinaeroDesktopGetProductKey.ps1; Get-WindowsKey

Lưu ý:

Trong câu lệnh trên, thay đổi đường dẫn file GetProductKey.ps1 mà bạn đã lưu.

7. Lúc này Product key của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Product key

Ngoài ra bạn sở hữu thể tham khảo khía cạnh hơn những bước thực hiện tìm Product key bằng Powershell trong video dưới đây:

2. Tìm Product key bằng nhữngh sử dụng Command Prompt

Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power User hoặc kích chuột phải vào nút Start ở góc dưới cùng bên trái Windows 10/8, sau đó mua tùy mua Command Prompt (Admin) để mở Command Prompt dưới quyền Admin.

Tiếp theo nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị Product key của bạn.

Tìm Product key bằng nhữngh sử dụng Command Prompt

3. Sử dụng Windows Registry để tìm Product key

Để xác định product key trong registry, đây là những bước bạn cần thực hiện.

1. Nhấp chuột phải vào menu Start.

2. Chọn tùy mua Search.

3. Tìm kiếm và mở Registry Editor.

4. Trong registry, sao chép và dán đường dẫn bên dưới vào thanh địa chỉ, rồi nhấn Enter.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion

5. Trên bảng điều lúcển bên phải, tìm giá trị DigitalProductId.

Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key Windows 10
Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key Windows 10

Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key Windows 10 của bạn. Nhấp đúp vào giá trị này và bạn sẽ thđấy key giđấy phép được mã hóa.

Giải mã giá trị HEX DigitalProductId thành key giđấy phép

DigitalProductId là một giá trị nhị phân. Mọi thứ trong giá trị nhị phân sẽ tự động được chuyển đổi thành giá trị HEX. Vì ta cần product key chứ ko phải giá trị HEX, nên bước tiếp theo sẽ là giải mã giá trị DigitalProductId. Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng một công cụ portable miễn phí, mã nguồn mở sở hữu tên WinProdKeyFinder.

Để giải mã giá trị DigitalProductId, hãy làm theo những bước bên dưới.

1. Đầu tiên, mở Registry Editor.

2. Chuyển tới thư mục sau.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion

3. Nhấp chuột phải vào thư mục CurrentVersion và mua Export.

Nhấp chuột phải vào thư mục CurrentVersion và mua Export
Nhấp chuột phải vào thư mục CurrentVersion và mua Export

4. Đặt tên cho file thành bất cứ thứ gì bạn muốn và lưu nó trên desktop.

5. Đóng Registry Editor.

6. Trên desktop, nhấp chuột phải vào file .reg và mua Edit.

7. Trong file, tìm giá trị DigitalProductId.

Tìm giá trị DigitalProductId
Tìm giá trị DigitalProductId

8. Sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó như trong hình bên dưới.

Sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó
Sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó

9. Tiếp theo, tải WinProdKeyFinder từ Github.

10. Mở file ZIP và giải nén file EXE vào desktop.

11. Nhấp đúp vào “WinProdKeyFind.exe” để mở.

12. Trong ứng dụng, nhấp vào nút Decode DigitalProductID.

13. Nhấn phím tắt Ctrl+V để dán code HEX đã sao chép.

Nhấn phím tắt Ctrl+V để dán code HEX đã sao chép
Nhấn phím tắt Ctrl+V để dán code HEX đã sao chép

14. Nhấp vào nút Parse DigitalProductId.

15. Ngay lúc bạn nhấn nút, ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key Windows 10.

Ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key
Ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key

Để sao chép product key, nhấp vào nút Copy key to clipboard. Bạn sở hữu thể dán key đã sao chép vào file văn bản hoặc tài liệu khác để giữ an toàn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc những bạn thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Không cần phải cài đặt bất cứ ứng dụng nào, đây là nhữngh tìm Windows Product Key

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.