Kết nối máy tính Windows 7 vào mạng Wifi ẩn – Sưu tầm

Công nghệ

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp kết nối máy tính Windows 7 vào những mạng Wifi ẩn – Hidden Wireless Network.

Hidden Wireless Network là những mạng ko cấp phát ID mạng của chúng (SSID). Tuy ko với nhiều người tiêu dùng lựa tậu sử dụng những mạng này, nhưng rõ ràng chúng bảo mật hơn vì giúp ẩn những mạng Wifi gia đình khỏi những vị tiêu dùng chùa Wifi. Sau đây là những bước cần thực hiện để kết nối vào những mạng Wifi ẩn này.

Đây là hướng dẫn khía cạnh để kết nối vào mạng Wifi ẩn trên Windows 10 nếu bạn đang sử dụng nền tảng sử dụng này.

1. Lđấy thông tin của Hidden Wireless Network

Trước hết, chúng ta cần phải biết mọi thông tin xác minh và thông tin kết nối của Hidden Wireless Network muốn kết nối tới. Do đó, chúng ta sẽ phải mở trang cấu hình của Router rồi vào menu cấu hình Wireless. Ghi lại những giá trị của trường Network ID (SSID) và trường Security. Tùy thuộc vào phương thức bảo mật được áp dụng cho mạng Wifi, chúng ta cần phải ghi lại giá trị của một số trường khác, gồm:

  • Với WEP Security, tập trung giá trị của trường WEP Key.
  • Với WPA-PSKWPA2-PSK (AES) Security, tập trung giá trị của trường Preshare Key.

Lưu ý: Nếu mạng Wifi chưa được kích hoạt bảo mật thì chúng ta chỉ cần ghi lại giá trị của trường Network ID (SSID). Phương thức bảo mật 802.1X, WPA và WPA2 (AES) thường được áp dụng trong hệ thống mạng doanh nghiệp, và hầu hết mọi laptop đã được cấu hình sẵn để kết nối tới mạng Wifi này. Do đó bài viết này sẽ ko nhắc tới hệ thống mạng doang nghiệp.

Khi đã với đủ những giá trị cần thiết trên, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

2. Cách kết nối máy tính Windows 7 với mạng WiFi ẩn

Để thực hiện tiến trình này chúng ta sẽ khởi chạy wizard Set Up a Connection or Network.

  • Trước tiên chúng ta sẽ truy cập vào menu Start | Control Panel | Network and Internet | Network and Sharing Center.
  • Trong cửa sổ Network and Sharing Center, chúng ta sẽ thđấy nhiều tùy tậu cài đặt. Hãy lựa tậu Set up a new connection or network.

  • Sau đó wizard Set up a Connection or Network sẽ xuất hiện. Trong danh sách tùy tậu hiện với, lựa tậu tùy tậu Manually connect to a wireless network (kết nối thủ công tới mạng Wifi) rồi nhấn Next.

  • Nhập thông tin mạng Wifi ẩn: Sau lúc nhấn Next trong bước trên, chúng ta sẽ chuyển sang trang Enter information for the wireless network you want to add (Nhập thông tin cho mạng wifi muốn bổ sung) của wizard Manually connect to a wireless network. Tại trang này chúng ta sẽ phải nhập tên mạng vào trường Network name, tên này sẽ tương ứng với giá trị của trường Network ID (SSID) trong menu cấu hình Wifi của Router.

Thông tin tiếp theo mà chúng ta cần nhập là phương thức bảo mật (Security type) được mạng Wifi sử dụng. Chúng ta với thể tậu một trong ba phương thức sau:

  • Với WEP Security, tậu WEP.
  • Với WPA-PSK Security, tậu WPA-Personal.
  • Với WPA2-PSK(AES) Security, tậu WPA2-Personal.

Lưu ý: Nếu mạng Wifi chưa được kích hoạt bảo mật, hãy lựa tậu No Authentication (Open).

Sau đó chúng ta sẽ lựa tậu phương thức mã hóa phù hợp. Nếu sử dụng phương thức bảo mật WPA2-PSK(AES), chúng ta sẽ lựa tậu AES. Nếu ko hãy để giá trị mặc định mà Windows 7 cung cấp.

Nếu sử dụng WEP, WPA2 Personal WPA Personal chúng ta sẽ phải nhập Security Key.

Với WEP Security, chúng ta phải nhập giá trị của trường WEP Key.

Với WPA-PSK, WPA2-PSK(AES) Security, nhập giá trị của trường Preshare Key.

Tốt nhất chúng ta nên lựa tậu hộp tậu Hide characters để tăng cường bảo mật. Ngoài ra chúng ta nên lựa tậu cả hai hộp tậu còn lại, gồm Start this connection automatically (Kết nối tự động), và Connect even if the network is not broadcasting (kết nối dù mạng ko phát tín hiệu). Hai tùy tậu này cho phép chúng ta kết nối tự động tới Hidden Wireless Network. Thực hiện xong nhấn Next.

Sau đó chúng ta sẽ thđấy một thông báo cho biết tiến trình bổ sung Hidden Wireless Network vào máy tính đã được thực hiện thành công. Nếu muốn kiểm tra lại mọi cài đặt đã thiết lập, chúng ta chỉ cần click vào liên kết Change connection settings.

Khi đó chúng ta sẽ thđấy hộp thoại Cip Home Wireless Network Properties xuất hiện. Tại đây chúng ta với thể thực hiện thay đổi cài đặt nếu muốn.

Ngoài ra, chúng ta với thể mở hộp thoại này bằng nhữngh vào Control Panel | Network and Internet | Network and Sharing Center | Manage Wireless Networks rồi click đúp vào mạng Wifi này.

Sau đó Windows 7 sẽ tự động kết nối tới Hidden Wireless Network, đồng thời biểu tượng mạng Wifi trên thanh Taskbar cũng sẽ thay đổi.

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Kết nối máy tính Windows 7 vào mạng Wifi ẩn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.