Hướng dẫn cài SQL Server 2017 từng bước – Sưu tầm

Công nghệ

SQL Server 2017 đi kèm với những tính năng mới trong tiến trình cài đặt. Nó thời gian này tư vấn những Machine Learning Service dành cho R và Python. Nó cũng bao gồm SSIS Scale Out Master và Scale Out Worker. Nó còn bao gồm những tùy tìm phát triển thêm trong PolyBase.

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn đọc nhữngh cài đặt SQL Server từng bước một.

Bắt đầu

Bạn sở hữu thể tải xuống trình cài đặt SQL Server 2017 tại: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads-free-trial

Bạn sở hữu 3 lựa tìm chính: Trial evaluation (Đánh giá thử nghiệm), Developer edition (phiên bản dành cho nhà phát triển) và Express edition (phiên bản Express).

3 lựa tìm

Câu hỏi chính là phiên bản SQL Server nào bạn nên sử dụng?

  • Phiên bản SQL Server trial evaluation là phiên bản miễn phí bao gồm tất cả những tính năng. Nếu bạn muốn kiểm tra bất kỳ hay tất cả những tính năng, đây là một phiên bản tuyệt vời. Thời gian sử dụng thử là 180 ngày, nhưng bạn sở hữu thể mua giđó phép Doanh nghiệp hoặc Giđó phép tiêu chuẩn sau đó. Hãy sử dụng phiên bản này nếu bạn dự định mua một trong hai loại giđó phép sau đó.
  • Phiên bản SQL Server Developer là phiên bản miễn phí, nhưng bạn ko thể sử dụng nó trong sản xuất. Đối với hướng dẫn này, bạn sở hữu thể sử dụng phiên bản SQL Server Developer edition. Bạn nên sử dụng nó cho mục đích phát triển hoặc cho mục đích đào tạo. Nó cũng bao gồm tất cả những tính năng cần sở hữu.
  • Phiên bản SQL Server Express miễn phí và sở hữu thể được sử dụng trong sản xuất, nhưng nó sở hữu một giới hạn lưu trữ (10GB) và nó ko bao gồm một số tính năng (như SQL Server Agent, DTA, v.v…). Bạn nên sử dụng phiên bản này nếu bạn ko cần quá nhiều dung lượng ổ đĩa hoặc tài nguyên trong máy.

Có những phiên bản khác như SQL Server Standard và phiên bản Web. Chúng là phiên bản rẻ hơn so với phiên bản Enterprise. Phiên bản Web chứa những tính năng cần thiết để làm việc trong môi trường lưu trữ web. Phiên bản Standard tương tự phiên bản Enterprise, nhưng sở hữu một số hạn chế như Transparent Data Encryption (mã hóa dữ liệu trong suốt), phân vùng song song, sao lưu được nhân đôi, lập chỉ mục trực tuyến, v.v… Bạn nên kiểm tra những tính năng ko sở hữu trong ấn bản này để xem xét xem sở hữu nên sử dụng nó hay ko.

Để biết danh sách đầy đủ về sự khác lạ giữa những phiên bản SQL Server, hãy tham khảo liên kết sau: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2016?view=sql-server-2017

Cài đặt SQL Server 2017

Sau lúc tải xuống, hãy chạy file thiết lập của trình cài đặt SQL Server. Tùy tìm Basic sẽ cài đặt toàn thể là Database Engine với những thành phần cơ bản. Bài viết sẽ sử dụng tùy tìm Custom để tìm hiểu một số tính năng khác sở hữu trong SQL Server. Download Media sẽ được cài đặt sau hoặc cài đặt trong những máy khác:

Chạy thiết lập

Bạn sở hữu thể tìm vị trí cài đặt. Nó đòi hỏi 9.000MB dung lượng trống. Sau lúc được tìm, nhấn Install:

Install

Trong lúc cài đặt, bạn sẽ tìm thđó những URL hữu ích. Ví dụ, những diễn đàn SQL Server sau đây, nơi bạn sẽ nhận được lời khuyên bổ ích:

Các URL

Ngoài ra, nó sẽ hiển thị GitHub chứa cơ sở dữ liệu mẫu, mẫu code và nhiều thứ khác.

GitHub

Trình cài đặt sẽ cài đặt trong phần Planning. Có nhiều tài nguyên hữu ích ở đây như những yêu cầu về HardwareSoftware để xác minh xem bạn sở hữu đạt được ý muốn được tất cả những yêu cầu phần cứng và ứng dụng hay ko. Bạn cũng sở hữu tài liệu bảo mật, System Configuration Checker (trình kiểm tra cấu hình hệ thống), Data Migration Assistant (DMA) – công cụ di chuyển dữ liệu, tài liệu cài đặt trực tuyến, tài liệu chuyển đổi dự phòng và nâng cấp:

Planning

Hãy đi tới phần Installation và tìm tùy tìm New SQL Server stand-alone installation. Lưu ý rằng SQL Server Reporting Services được cài đặt riêng:

Installation

Trong key ứng dụng, bạn sở hữu thể chỉ định giđó phép hoặc tìm một phiên bản miễn phí. Trong ví dụ này, phiên bản dành cho nhà phát triển sẽ được cài đặt:

Phiên bản dành cho nhà phát triển

License Terms sẽ hiển thị những điều khoản để cài đặt nó. Hãy chấp nhận những điều khoản cấp phép:

License Terms

Trong Microsoft updates, bạn sở hữu thể xác minh xem sở hữu bản cập nhật nào trong trình cài đặt ko:

Microsoft updates

Install Rules sẽ xác minh Active Template Library, những registry key, nếu máy tính ko phải là bộ điều lúcển miền:

Install Rules

Trong Feature Selection, Data Engine Services chính là cơ sở dữ liệu.

  • Replication rất hữu ích nếu bạn muốn sao chép dữ liệu của mình trong một máy chủ khác hoặc một phiên bản SQL Server khác.
  • Machine Learning Services (In-Database): Bạn sở hữu thể cài đặt R hoặc Python. SQL Server 2016 bao gồm những R Service. Bây giờ, bạn sở hữu thể sở hữu R và/hoặc Python.
  • Full-Text và Semantic Extractions for Search được sử dụng cho truy vấn toàn văn.
  • Data Quality Services được sử dụng để làm phong phú, chuẩn hóa và tránh trùng lặp dữ liệu.
  • Một tính năng thú vị khác là PolyBase được sử dụng để truy vấn NoSQL Data.
  • Analysis Services được sử dụng trong Business Intelligence (BI) để tạo những hình khối trong Enterprise Reports với kỹ thuật đa chiều:

Analysis Services

Bạn sở hữu Machine Learning Services (In-Database)Standalone. Tùy tìm trước tiên là cài đặt SQL Server Database Engine. Standalone ko yêu cầu một công cụ cơ sở dữ liệu.

Data Quality Client nhằm thực hiện những hoạt động chất lượng bằng nhữngh sử dụng những công cụ độc lập. Trong Integration Services, chúng ta sở hữu tùy tìm cài đặt Scale Out Master và Scale Out Worker. Với tính năng này, bạn sở hữu thể phân phối những gói trong những máy chủ khác nhau, để sở hữu hiệu suất tốt hơn. Master nhận trách nhiệm cho những hoạt động và Worker nhận những nhiệm vụ. Các công cụ của client tương thích ngược, bao gồm những công cụ để làm việc với những phiên bản SQL Server cũ hơn, như những công cụ ko được chấp nhận, những công cụ bị gián đoạn và những thay đổi đột phá trong những công cụ SQL.

Client tools SDK (những công cụ client SDK) chứa tài nguyên cho những lập trình viên.

Distributed Replay Controller là tính năng nhận trách nhiệm quản lý những máy khách Replay phân tán. Distribution Replay được sử dụng để theo dõi, xác minh hiệu suất, bảo mật, nâng cấp hoặc thử nghiệm môi trường mới, tương tự SQL Profiler, nhưng Distribution Replay sở hữu thể theo dõi nhiều máy chủ.

Bạn sở hữu thể cài đặt Distributed Replay client để mô phỏng những khối lượng làm việc.

SQL Client Connectivity SDK sẽ cài đặt những trình kết nối SQL Server OLEBD và ODBC, sở hữu thể được sử dụng để kết nối với SQL Server bằng .NET, Java, PHP hoặc những tiếng nói lập trình khác.

Cuối cùng, những Master Data Service được sử dụng để tổ chức dữ liệu của bạn thành những mô hình, tạo ra những quy tắc cho việc truy cập dữ liệu và kiểm soát ai đang sử dụng nó:

Master Data Service

Nếu bạn tìm cài đặt PolyBase, thiết lập sẽ yêu cầu Oracle JRE. Bạn sở hữu thể lđó trình cài đặt JRE trong liên kết sau: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Cài đặt PolyBase

Bạn sở hữu thể sở hữu nhiều phiên bản SQL Server trong SQL Server trong cùng một máy chủ. Điều này sở hữu thể hữu ích để mô phỏng và thực hành sao chép, phản chiếu hoặc sở hữu những cá thể riêng biệt cho những mục đích khác nhau. Theo mặc định, bạn sở hữu thể cài đặt cá thể mặc định thường là tên máy tính của máy chủ:

Tên máy chủ

Trong PolyBase, bạn sở hữu thể cài đặt như một cá thể độc lập hoặc sử dụng một PolyBase scale-out group. PolyBase scale-out group được sử dụng lúc bạn cần truy vấn dữ liệu sở hữu dung lượng lớn và bạn cần phân phối làm việc trên nhiều phiên bản SQL Server. Tùy tìm này yêu cầu kích hoạt những cổng và bật MSDTC:

Kích hoạt những cổng

Có những tên tài khoản được tạo tự động cho mỗi service. Bạn nên ghi nhớ những tên này. Không cấp quyền admin cho những tài khoản này trừ trùng hợp sở hữu lựa tìm nào khác:

Tên tài khoản

Có hai tùy tìm trong SQL Server để xác thực. Windows authentication sẽ sử dụng Windows Account để xác thực trong SQL. Mixed Mode cho phép tạo đăng nhập nội bộ và mật khẩu bên trong SQL Server. Bạn sở hữu thể thêm tài khoản tại đây bằng nhữngh sử dụng Add Current User hoặc bằng nhữngh nhấn nút Add:

2 tùy tìm xác thực

Trong tab Data Directories, bạn sở hữu thể tìm vị trí cho file dữ liệu và file nhật ký. Sẽ tốt hơn nếu đặt chúng trong những ổ đĩa riêng biệt để cải thiện hiệu suất và tăng cường bảo mật cho việc khắc phục sự cố.

Data Directories

Tab TempDB được sử dụng để cấu hình cơ sở dữ liệu TempDB. Đây là bảng hệ thống được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

TempDB

FILESTREAM cho phép lưu trữ dữ liệu ko sở hữu cấu trúc, như tài liệu, hình ảnh trong cơ sở dữ liệu:

Filestream

Analysis Services Configuration cho phép cài đặt Multidimensional and Data Mining Mode (chế độ khai thác dữ liệu đa chiều). Chế độ này cho phép tạo truy vấn nhanh trong báo cáo doanh nghiệp. Một tùy tìm khác là Install Tabular Mode. Các cơ sở dữ liệu dạng bảng (Tabular) phụ thuộc vào RAM. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn sẽ sở hữu dung lượng lên tới vài TB, tùy tìm Đa chiều sẽ tốt hơn. Nếu bạn yêu cầu dịch vụ Khai thác dữ liệu, tùy tìm Multidimensional sẽ tốt hơn.

PowerPivot sở hữu thể được sử dụng trong Excel hoặc nếu bạn sở hữu thể sử dụng nó trong SharePoint. PowerPivot cho Excel sở hữu thể được sử dụng để tạo báo cáo. Nếu bạn cần chia sẻ với nhiều người, bạn sở hữu thể sử dụng SharePoint. Bạn sở hữu thể thêm người sử dụng với quyền admin:

PowerPivot

Integration Scale-Out Configuration (Cấu hình phát triển thêm tích hợp) – Master Mode sẽ được sử dụng để xác định cổng giao tiếp giữa những nút chính và nút phụ (master và worker). Bạn cũng sẽ sở hữu thể tạo chứng chỉ tại đây hoặc sử dụng chứng chỉ hiện tại:

Sử dụng chứng chỉ

Trong Integration Services Scale Out Configuration – Worker Node, bạn cần xác định điểm cuối của Master Node, đó là tên nút chính và cổng. Bạn cũng sở hữu thể chỉ định chứng chỉ SSL tại đây:

Worker Mode

Bạn sẽ nhận được một câu hỏi nếu bạn muốn cài đặt R. Nhấn Accept và sau đó bấm Next. R là một tiếng nói rất phổ biến được sử dụng cho machine learning hoặc cho những mục đích khác:

Chọn R

Bạn cũng sở hữu thể chấp nhận cài đặt Python là một đối thủ khó khăn với R và cung cấp nhiều khả năng hữu ích.

Chọn Python

Khi bạn đã cài đặt mọi thứ, bạn sở hữu thể xác minh cấu hình. Nếu mọi thứ đều OK, nhấn Install:

Xác minh cấu hình

Sau 15-45 phút, bạn sẽ hoàn thành việc cài đặt cơ sở dữ liệu của mình:

Chờ cài đặt

Sau lúc cài đặt cơ sở dữ liệu và những thành phần khác, hãy mở trình cài đặt. Trong phần Installation, tìm tùy tìm Install the SQL Server Management Tools:

Trình cài đặt

Nó sẽ đi tới trang web SSMS, tải xuống sản phẩm:

Tải sản phẩm

Sau lúc tải xuống, hãy cài đặt sản phẩm:

Cài đặt sản phẩm

Trong menu Windows, mở Microsoft SQL Server Management Studio:

Mở MS SQL Server Management Studio

Chọn tên máy chủ SQL và nhấn Connect:

Chọn tên máy chủ SQL

Chọn một cơ sở dữ liệu. Nhấp chuột phải và tìm New Query:

New query

Ví dụ này sẽ chạy một thủ tục lưu trữ hệ thống. Sp_who sẽ hiển thị những phiên, người sử dụng được kết nối và những tiến trình:

Sp_who

Một công cụ khác được cài đặt riêng là SQL Server Data Tools. Công cụ này sẽ giúp bạn nếu bạn muốn làm việc với những công cụ BI như SSAS, SSIS hoặc SSRS:

SQL Seerver Data Tools

Liên kết sẽ đưa bạn tới trang web SSDT, nơi bạn sở hữu thể tải xuống phiên bản mới nhất:

Tải phiên bản mới nhất

SQL Server 2017 đi kèm với nhiều tính năng mới như tư vấn Python, SSIS Master Scale Out, những nút phụ. Bài viết này đã chỉ cho bạn nhữngh cài đặt SQL Server 2017 và tìm hiểu về một số tùy tìm và tính năng mới. Hy vọng bạn thích làm việc với SQL Server 2017.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hướng dẫn cài SQL Server 2017 từng bước

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.