Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 – Sưu tầm

Công nghệ

Vào ngày 24 tháng 9, Microsoft đã thông báo việc phát hành SQL Server 2019 Community Technical Preview (CTP) 2.0. Nó rất thích hợp cho những chuyên gia về cơ sở dữ liệu để bắt kịp với khoa học tiên tiến. Chính vì vậy, bài viết hôm nay sẽ viết về SQL Server 2019 và hướng dẫn bạn cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0 từ Microsoft. Bài viết gồm 3 bước cài đặt và thử nghiệm ban đầu với SQL Server 2019 CTP 2.0 trên một máy ảo chạy Windows Server 2016.

Bước 1: Chuẩn bị phương tiện cài đặt

Tải SQL Server 2019

Khi nhập địa chỉ liên kết này trong trình duyệt Internet Explorer trên máy ảo, bạn sẽ sở hữu lựa tậu tiêu dùng thử bản SQL Server 2019 hoặc kéo xuống dưới một chút để tải bản miễn phí (Express hoặc Developer).

Chọn một phiên bản để tải xuống, nếu tậu Express bạn sẽ tải xuống file sở hữu tên SQL2019-SSEI-Expr.exe. Hãy lưu nó vào máy ảo và chạy file này. Sau đó, tậu một trong những kiểu cài đặt sau:

Kiểu cài đặt

Như bạn sở hữu thể thđấy, sở hữu ba loại cài đặt khác nhau mà bạn sở hữu thể sử dụng: Basic, CustomDownload Media. Ví dụ trong bài viết này sẽ tậu tùy tậu “Download Media”. Khi quá trình tải xuống bắt đầu, trang sau được hiển thị:

Download Media

Trên màn hình này, bạn sở hữu thể tậu tiếng nói của mình, loại gói muốn tải xuống (ISO hoặc CAB) và vị trí lưu trữ image cài đặt. Chỉ cần tậu những giá trị mặc định và nhấp vào nút “Download”. Điều này bắt đầu quá trình tải xuống và hiển thị màn hình tiến trình tải xuống như sau:

Bắt đầu tải xuống

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn sẽ nhận được màn hình thông báo việc tải xuống thành công như sau:

Thông báo

Bằng nhữngh xem lại vị trí tải xuống đã tậu, bạn sở hữu thể thđấy image ISO của mình, sau lúc nó được tải xuống: SQLServerVnextCTP2-x64-ENU.iso.

Bây giờ file ISO cài đặt SQL Server đã sẵn sàng, bạn sở hữu thể chuyển sang bước cài đặt cho SQL Server 2019 CTP 2.0.

Bước 2: Cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0

Để cài đặt phiên bản mới của SQL Server 2019, trước tiên, hãy mount image ISO vào máy ảo và sau đó duyệt tới image ISO để xem nó sở hữu chứa những gì:

Kiểm tra image ISO

Bạn sở hữu thđấy nó nhìn rất quen ko? Để bắt đầu cài đặt, hãy nhấp đúp vào file “setup”, sau đó, nó sẽ trả về hộp thoại “SQL Server Installation Center” sau:

SQL Server Installation Center

Bắt đầu quá trình cài đặt bằng nhữngh nhấp vào liên kết “Installation” ở bảng điều lúcển bên trái ở trên, và nó sẽ hiển thị hộp thoại “Product Key” sau:

Product Key

Trên màn hình này, hãy tậu những giá trị mặc định để cài đặt phiên bản miễn phí trong 180 ngày. Để tiếp tục quá trình cài đặt, hãy nhấp vào nút “Next”. Sau đó, hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Next

Trong mục “Installation”, hãy tậu mục “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation“. Khi nhấp vào mục này, hộp thoại “Licensing Terms” sau đây được hiển thị:

Licensing Terms

Tích vào mục “I accept the licensing terms…” và sau đó nhấp vào nút “Next”, và cửa sổ “Global Rules” sau sẽ hiển thị:

Global Rules

Màn hình này chỉ hiển thị trong vài giây rồi biến mất, sau đó hộp thoại “Microsoft Update” được hiển thị:

Microsoft Update

Trong hộp thoại này, hãy tích vào tùy tậu “Use Microsoft Update to check for updates (recommended)”. Bằng nhữngh này, cài đặt của bạn sẽ theo dõi nếu sở hữu bất kỳ bản cập nhật nào từ Microsoft. Sau lúc nhấp vào tùy tậu này, hãy nhấp tiếp vào nút “Next” để hiển thị hộp thoại sau:

Chọn Next

Màn hình này được hiển thị trong lúc quá trình cài đặt đang quét những bản cập nhật. Khi quá trình quét những bản cập nhật hoàn tất, hộp thoại “Install Rules” sau được hiển thị:

Install Rules

Bạn sở hữu thể thđấy rằng ví dụ này chỉ sở hữu cảnh báo quy tắc Install Rules. Tạm bỏ qua điều này ngay hiện tại và nhấp vào nút “Next”. Làm như vậy sẽ trả về hộp thoại “Feature Selection” sau đây:

Feature Selection

Sau lúc xem lại danh sách những tính năng sẵn sở hữu cho SQL Server 2019 CTP 2.0, thì tại thời điểm này, chỉ sở hữu một mục mới, đó là “Java connector for HDFS data sources“, sở hữu thể tìm thđấy trong mục “PolyBase Query Services for External Data“. Hãy nhấp vào nút “Select All”. Và sau đó, cài đặt sẽ chứa tất cả những tính năng của SQL Server 2019. Bạn sở hữu thể ko cần thử nghiệm tất cả những tính năng, nhưng ít nhất hãy cài đặt tất cả những tính năng đó, nếu sở hữu thể. Sau lúc đã tậu tất cả những tính năng, hãy nhấp vào nút “Next”. Khi thực hiện việc này, hộp thoại “Features Rules” sau được hiển thị:

Features Rules

Như bạn sở hữu thể thđấy, quá trình sở hữu lỗi và một cảnh báo xuất hiện.

Bằng nhữngh tìm trong thư mục file bootstrap log (vị trí của file bootstrap log là: C:Program FilesMicrosoft SQL Server150Setup BootstrapLog), bạn sở hữu thể tìm thêm thông tin về việc cảnh báo và trạng thái xảy ra lỗi.

Đây là một tập con của file bootstrap log cho biết nguyên nhân tại sao trạng thái “cảnh báo” ở trên xuất hiện:

File bootstrap log

Như bạn sở hữu thể thđấy, C++ redistributable là buộc phải nếu muốn sử dụng “Polybase Teradata Connector“. Vì ví dụ sẽ ko sử dụng Teradata, nên tác giả sẽ bỏ qua cảnh báo này.

Để hiểu nguyên nhân tại sao nhận được thông báo “Failed”, hãy xem lại tập hợp con những thông báo từ file bootstrap log này:

Xem tập hợp con

Như bạn sở hữu thể thđấy, máy trong ví dụ thiếu môi trường Java Runtime. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần cài đặt Oracle JRE. Để cài đặt Oracle JRE, hãy tải xuống JRE mới nhất từ: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre10-downloads-4417026.html.

Khi truy cập trang web này, thông tin sau được hiển thị:

Thông tin hiển thị

Trên trang này, hãy nhấp vào phần chấp nhận giđấy phép và sau đó, tậu phiên bản chính xác để tải xuống cho nền tảng sử dụng đang sử dụng để cài đặt SQL Server 2019.

Khi file Java runtime exe được tải xuống, hãy thực thi nó, để bắt đầu cài đặt môi trường Java SE Runtime 10 trên máy ảo. Khi Java runtime được cài đặt, hãy nhấp vào nút Re-Run trên hộp thoại “Feature Rules” để xác thực lại cài đặt, như được hiển thị bên dưới:

Re-run

Sau lúc JRE mới được cài đặt, sẽ ko còn bị lỗi JRE nữa, như ảnh chụp màn hình dưới đây:

JRE mới

Như bạn sở hữu thể thđấy, tình trạng lỗi liên quan tới JRE hiện tại đã biến mất. Tại thời điểm này, ví dụ chỉ sở hữu một cảnh báo duy nhất và sẽ được bỏ qua vì tác giả sẽ ko thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào về PolyBase đối với nguồn dữ liệu Terradata.

Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo bằng nhữngh nhấp vào nút “Next”, sau đó, hộp thoại “Instance Configuration” sau sẽ được trả về:

Instance Configuration

Trên màn hình “Instance Configuration”, tôi sở hữu sự lựa tậu để cài đặt một Default instance hoặc Named instance. Ví dụ này sẽ tậu Default instance. Để tiếp tục cài đặt, nhấp vào nút “Next”, và tùy tậu “PolyBase Configuration” sẽ hiển thị:

Default Instance

Đối với PolyBase, hãy tậu những giá trị mặc định và nhấn vào nút “Next”. Nó sẽ đưa bạn tới hộp thoại “Server Configuration”:

PolyBase

Tại thời điểm này, tác giả chỉ đang thử nghiệm SQL Server 2019, vì vậy tác giả sẽ chỉ lđấy những giá trị mặc định cho Service AccountsCollation bằng nhữngh nhấp vào nút “Next”. Thông thường, đối với một cài đặt sản xuất, bạn cần đảm bảo rằng những tài khoản được sử dụng cho những dịch vụ tuân theo thực tiễn tốt nhất trong ngành và những tiêu chuẩn cài đặt SQL Server.

Mục tiếp theo để cấu hình là cấu hình bộ máy cơ sở dữ liệu:

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Đối với trường hợp thử nghiệm này, tác giả sẽ sử dụng “Windows authentication mode”, sau đó, tự thêm mình làm admin SQL Server bằng nhữngh nhấp vào nút “Add Current User”. Nếu ko thêm ai đó làm admin, quá trình sẽ gặp lỗi. Tiếp theo, nhấp vào tab “Data Directories” để xem dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu.

Data Directories

Hãy tậu những giá trị mặc định và nhấn vào tab “TempDB” để hiển thị những cấu hình mặc định cho TempDB:

TempDB

Cấu hình mặc định cho bản cài đặt trong ví dụ này chỉ sở hữu file TempDB 1 mdf. Vì nhiều file mdf cho TempDB được coi là một phương án hay nhất, nên tác giả đã thay đổi thành 4 và sau đó nhấp vào tab FILESTREAM.

Bên dưới là hộp thoại cấu hình file stream:

File Stream

Tại thời điểm này, nếu ko dĩ nhiên mình sở hữu làm bất kỳ thử nghiệm FILESTREAM nào ko, bạn hãy giữ nó ở trạng thái bị vô hiệu hóa. Nếu muốn thực hiện một số hoạt động FILESTREAM sau đó, thì bạn luôn sở hữu thể bật tính năng này lúc cần. Tại thời điểm này, hãy nhấp vào nút “Next” để chuyển sang Analysis Services Configuration:

Analysis Services Configuration

Một lần nữa, nhấp vào nút “Add Current User” để đặt người tiêu dùng hiện tại làm admin của Analysis Services. Chọn giá trị mặc định cho những mục cấu hình khác và nhấn vào nút “Next”. Nó sẽ trả về hộp thoại cấu hình dịch vụ tích hợp sau:

Cấu hình dịch vụ tích hợp

Chọn những giá trị mặc định cho Master Node và nhấn vào nút “Next”. Nó sẽ trả về tùy tậu “Integration Services Scale Out Configuration” cho hộp thoại “Worker-Node”:

Worker-Node

Một lần nữa, tậu những giá trị mặc định và sau đó nhấp vào nút “Next” để tiếp tục. Hộp thoại “Distributed Replay Controller” sẽ hiển thị:

Distributed Replay Controller

Nhấp vào nút “Add Current User” để đảm bảo tài khoản của bạn sở hữu quyền truy cập ko giới hạn vào bộ điều lúcển Distributed replay, đề phòng lúc cần quyền truy cập vào đó và sau đó nhấp vào nút “Next”. Hộp thoại “Distributed Replay Client” sẽ hiển thị:

Distributed Replay Client

Hãy xem lại những giá trị mặc định cho Repributed Replay Client và sau đó chấp nhận những giá trị mặc định bằng nhữngh nhấp vào nút “Next”. Hộp thoại “Consent to install Microsoft R Open” sẽ xuất hiện:

Consent to install Microsoft R Open

Nhấp vào nút Accept và sau đó, nhấp vào nút “Next” (lưu ý lúc nhấp vào nút “Accept” nút “Next” sẽ được kích hoạt), và đi tới “Consent to Install Python”.

Consent to Install Python

Một lần nữa, hãy đồng ý chấp nhận cài đặt Python và sau đó nhấp vào nút “Next” (một lần nữa lưu ý nút Next được kích hoạt sau lúc nhấp vào nút “Accept”). Hộp thoại “Ready To Install” sẽ xuất hiện:

Ready to install

Cuối cùng, bạn đã hoàn thành việc xác định cấu hình cài đặt SQL Server 2019. Như bạn thđấy, hộp thoại này sẽ hiển thị một bản tóm tắt về cấu hình đã tậu. Trong hộp thoại này, bạn hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải lên và xuống để xem lại cấu hình tóm tắt cho phiên bản CTP2.0 SQL Server 2019 lần thứ nhất của mình. Nhớ lưu ý đường dẫn cho vị trí của file cấu hình ini. Bạn sở hữu thể sử dụng file này sau để kiểm tra cài đặt ko giám sát. Sau lúc xem xét bản tóm tắt, hãy nhấp vào nút “Install”. Điều này sẽ giúp bắt đầu quá trình cài đặt:

Install

Quá trình cài đặt sẽ mất một lúc để hoàn thành. Khi cài đặt hoàn thành, hộp thoại xác nhận quá trình thành công sau đây được hiển thị:

Xác nhận thành công

Hãy xem lại trạng thái của từng tính năng được cài đặt bằng nhữngh di chuyển thanh trượt ở bên phải lên và xuống. Thực hiện điều này để xác minh rằng tất cả những tính năng đều sở hữu trạng thái “Succeeded”. Tất cả đều thành công. Tại thời điểm này, SQL Server 2019 CTP 2.0 và tất cả những tính năng của nó trên máy ảo đã cài đặt thành công.

Để quản lý và kiểm tra phiên bản SQL Server 2019 CTP 2.0 mới, bạn cũng sẽ cần phải cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS). Hãy cài đặt phiên bản SSMS mới và tuyệt vời nhất trên máy tính của mình. Để sở hữu được phiên bản mới nhất của SSMS, hãy sử dụng liên kết “Install SQL Server Management Tools” trên hộp thoại “SQL Server Installation Center” như hình dưới đây:

Install SQL Server Management Tools

Khi nhấp vào liên kết này https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017, trang web sau sẽ được hiển thị:

Trang web hiển thị

Như bạn sở hữu thể thđấy liên kết chỉ xuất hiện một trang tài liệu Books Online. Bạn sẽ thđấy sở hữu một liên kết để tải xuống phiên bản preview 4 cho SQL Server Managmenet Studio 18.0. (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2014662). Bài viết sẽ sử dụng phiên bản xem trước này của SSMS cho việc thử nghiệm CTP 2.0 SQL Server 2019. Sử dụng liên kết này để tải xuống file thiết lập SSMS exe (SSMS-Setup-ENU.exe) và lưu nó vào máy ảo. Khi thực thi file SSMS exe này, hộp thoại sau sẽ được hiển thị:

Thực thi file SSMS exe

Để bắt đầu cài đặt SSMS 18.0, hãy nhấp vào nút “Install”. Khi làm điều này, hộp thoại tiến trình sau sẽ hiển thị trong lúc quá trình cài đặt SSMS thực hiện:

Cài đặt SSMS

Sau lúc cài đặt hoàn tất, màn hình sau được hiển thị:

Cài đặt hoàn tất

Như bạn sở hữu thể thđấy, việc khởi động lại máy tính là điều buộc phải. Hãy nhấp vào nút “Restart” để hoàn tất cài đặt phiên bản 18.0 của SSMS.

Bước 3: Xác minh cài đặt

Tại thời điểm này, SQL Server 2019 CTP 2.0 và SQL Server Management Studio (SSMS) đã được cài đặt. Hãy bắt đầu quá trình xác minh của mình bằng nhữngh sử dụng SSMS. Khi SSMS khởi động lần lần thứ nhất, bạn sẽ thđấy màn hình sau:

SSMS khởi động lần đầu

Cửa sổ này hiển thị trong vài giây, nhưng sau đó SSMS bắt đầu, thì màn hình sau được hiển thị:

SSMS bắt đầu

Kết nối với Default instance bằng nhữngh đặt dấu chấm (“.”) vào mục “Server name” và nhấp vào nút “Connect”. Sau lúc SSMS kết nối, đây là những gì bạn sẽ thđấy trong cửa sổ “Object Explorer”:

Object Explorer

Như bạn sở hữu thể thđấy, tác giả thực hiện SQL Server phiên bản build 15.0.1000.34, (số bản dựng cho SQL Server 2019 CTP 2.0).

Nếu phát triển thêm mục Database trong Object Explorer, bạn sẽ thđấy như sau:

Database

Như bạn sở hữu thể thđấy, ở đây sở hữu những System Databases thông thường (như master model, msdb và tempdb), nhưng cũng sở hữu ba cơ sở dữ liệu DW… (DWConfiguration, DWDiagnostics, DWQueue). Nếu bạn chưa thđấy những cơ sở dữ liệu này trước đây, thì chúng là cơ sở dữ liệu được sử dụng để tư vấn PolyBase.

Đối với thử nghiệm tiếp theo, tác giả sẽ đưa ra truy vấn sau đối với cơ sở dữ liệu SQL Server 2019 CTP 2.0 mới của mình:

SELECT 
SERVERquảng cáoOPERTY('Edition') AS Edition,
SERVERquảng cáoOPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion, 
SERVERquảng cáoOPERTY('ProductLevel') AS ProductLevel; 
GO

Khi chạy code này, kết quả sau đây được trả về:

Kết quả chạy code

Ở đây, bạn biết rằng mình thực hiện phiên bản “Enterprise Evaluation Edition (64-bit)” của máy chủ SQL 2019 CTP2.0.

Bạn sở hữu thể thđấy rất dễ dàng để cài đặt SQL Server 2019 và tất cả những tính năng bằng nhữngh chỉ cần nhấp qua những hộp thoại khác nhau trong quá trình cài đặt. Tất cả những DBA nên bắt đầu khám phá SQL Server 2019 như một bước khởi đầu để chinh phục hoàn toàn nó. Quantrimang khuyến khích tất cả những bạn xem xét thử nghiệm CTP 2.0 của SQL Server 2019. Bạn đã sẵn sàng để cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0 trong môi trường chưa? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé!

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.