Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10 – Tin 24h

Công nghệ

Windows 10 được cài đặt sẵn .NET framework 4.8. Tuy nhiên nhiều ứng dụng được phát triển từ Windows Vista và Windows 7 lại yêu cầu phiên bản .NET Framework v3.5 để chạy. Các ứng dụng sẽ ko chạy, trừ lúc bạn cài đặt đúng phiên bản .NET Framework mà ứng dụng yêu cầu.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn những nhữngh khác nhau để cài đặt .NET Framework 3.5 trực tuyến và ngoại tuyến trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để cài đặt .NET Framework 3.5.

Nếu bạn cần sửa chữa .NET Framework 3.5, bạn mang thể gỡ cài đặt rồi cài đặt lại bằng nhữngh sử dụng tùy sắm bên dưới.

Cài đặt .NET Framework 3.5 theo nhu cầu

Tùy sắm này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Bạn mang thể thđấy hộp thoại cấu hình sau nếu nỗ lực chạy ứng dụng yêu cầu .NET Framework 3.5. Nhấp vào Install this feature.

Nhấp vào Install this feature
Nhấp vào Install this feature

2. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

3. Windows Features thời điểm này sẽ tìm kiếm, tải xuống và cài đặt những file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

4. Nhấp vào Close lúc hoàn tất và cài đặt thành công.

Nhấp vào Close lúc hoàn tất
Nhấp vào Close lúc hoàn tất

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Windows Features

Tùy sắm này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Programs and Features.

2. Nhấp vào liên kết Turn Windows features on or off ở phía bên trái.

Thao tác này sẽ mở file C:WindowsSystem32OptionalFeatures.exe.

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

4. Chọn (hình vuông màu đen) .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) và nhấn OK.

Chọn .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
Chọn .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)

5. Nhấp vào Let Windows Update download the files for you.

6. Windows Features giờ đây sẽ tải xuống và áp dụng (cài đặt) những file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

7. Nhấp vào Close lúc hoàn tất.

Cài đặt .NET Framework 3.5 bằng nhữngh tải xuống

Tùy sắm này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Truy cập trang web Download .NET Framework 3.5 SP1 của Microsoft và nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime trên trang web.

Nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime
Nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime

2. Lưu file dotnetfx35.exe vào desktop và chạy nó.

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

4. Nhấp vào Download and install this feature.

5. Windows Features giờ đây sẽ tìm kiếm, tải xuống và cài đặt những file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

6. Nhấp vào Close lúc hoàn tất và cài đặt thành công.

7. Bây giờ, bạn mang thể xóa file dotnetfx35.exe nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt

Tùy sắm này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"NetFx3"

3. Khi cài đặt xong, bạn mang thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt
Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell

Tùy sắm này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, rồi nhấn Enter.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3"

3. Khi cài đặt xong, bạn mang thể đóng PowerShell nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell
Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell

Cài đặt .NET Framework 3.5 ngoại tuyến

Tùy sắm này ko sử dụng kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5. Điều này mang thể hữu ích nếu bạn ko thể cài đặt .NET Framework 3.5 bằng bất kỳ tùy sắm nào khác ở trên.

1. Thực hiện một trong những hành động sau tùy thuộc vào những gì bạn muốn sử dụng:

Nếu bạn ko sử dụng phương tiện mang cùng bản build Windows 10 với những gì hiện được cài đặt, bạn sẽ gặp lỗi ko tìm thđấy file nguồn và .NET Framework 3.5 sẽ ko cài đặt được.

A) Kết nối USB cài đặt Windows 10 mang cùng bản build với những gì hiện được cài đặt.

Hoặc:

B) Mount ISO Windows 10 mang cùng bản build với những gì hiện được cài đặt.

2. Mở This PC trong File Explorer (Win + E) và ghi lại ký tự ổ (ví dụ: “G”) của USB này hoặc ISO được mount.

Ghi lại ký tự ổ của USB hoặc ISO được mount
Ghi lại ký tự ổ của USB hoặc ISO được mount

3. Mở Command Prompt với quyền admin.

4. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:<drive letter>:sourcessxs /LimitAccess

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự ổ thực (ví dụ: “G”) từ bước 2 ở trên cho USB hoặc nguồn ISO được mount.

Ví dụ:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:G:sourcessxs /LimitAccess

5. Sau lúc kết thúc việc cài đặt, bạn mang thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc những bạn thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.