Hàm VLOOKUP cách sử dụng và ví dụ cụ thể – Tin công nghệ

Công nghệ

VLOOKUP là một trong những hàm Excel hữu ích nhất nhưng lại ít người hiểu về nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp những bạn hiểu rõ về hàm VLOOKUP bằng những ví dụ thực tế, như xếp loại học sinh, nhân viên bằng nhữngh tiêu dùng hàm VLOOKUP.

Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm dữ liệu trong Excel. Tôi giả định rằng bạn đã sở hữu kiến thức nền về Excel và sở hữu thể sử dụng những hàm cơ bản như SUM, AVERAGE, và TODAY. Một trong những chức năng thông dụng nhất của VLOOKUP là một hàm dữ liệu, nghĩa là nó sẽ hoạt động dựa trên những bảng cơ sở dữ liệu hoặc đơn thuần hơn là danh sách những hạng mục. Danh sách sở hữu rất nhiều loại. Bạn sở hữu thể lập bảng về nhân sự trong liên doanh, những loại mặt hàng sản phẩm, danh sách khách hàng, hoặc bất kỳ chiếc gì cũng được. Và dưới đây là danh sách những sản phẩm của liên doanh A đang bán trên thị trường:

Danh sách sản phẩm

Bảng cơ sở dữ liệu thường sở hữu những dấu hiệu nhận biết cho từng sản phẩm. Ở bảng dữ liệu trên, dấu hiệu nhận biết đặc trưng là cột “Item Code” (Mã sản phẩm). Chú ý: Để sở hữu thể sử dụng hàm VLOOKUP thì bảng dữ liệu phải sở hữu cột chứa dấu hiệu nhận biết như mã hoặc ID, và buộc phải là cột trước tiên như bảng trên.

Công thức của hàm VLOOKUP trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Hàm VLOOKUP trong Excel sở hữu công thức như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

 • VLOOKUP: Là tên hàm
 • Các tham số in đậm đề nghị phải sở hữu.
 • lookup_value: Giá trị tiêu dùng để dò tìm
 • table_array: Bảng chứa giá trị cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ đằng trước, ví dụ: $A$3:$E$40.
 • col_index_num: Thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm trên table_array. Ví dụ trong bảng $A$3:$E$40, cột B chứa giá trị cần dò tìm thì col_index_num ở đây sẽ là 2; bảng $C$3:$F$40, cột E chứa giá trị dò tìm, thì col_index_num ở đây là 3.
 • range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này ko đề nghị phải luôn sở hữu trong công thức.

Dò tìm tương đối chỉ sở hữu thể áp dụng lúc giá trị cần dò tìm trong table_array đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần hay theo bảng chữ chiếc). Với những bảng như vậy bạn sở hữu thể tiêu dùng dò tìm tương đối, lúc đó nó tương tự như tiêu dùng hàm IF vô hạn vậy. Đối với những giá trị cần dò tìm ko thể hoặc chưa được sắp xếp hãy tiêu dùng dò tìm tuyệt đối để tìm chính xác giá trị.

Video hướng dẫn tiêu dùng hàm VLOOKUP

VD1: Sử dụng hàm VLOOKUP để giới thiệu thông tin xếp loại của học sinh, nhân viên:

Giả sử, bạn sở hữu bảng điểm học sinh như sau:

STT Họ và tên Điểm TB Xếp loại
1 Nguyễn Hoàng Anh 9.1
2 Trần Vân Anh 8.3
3 Nguyễn Quanh Vinh 9.5
4 Trần Hồng Quang 8.6
5 Đỗ Thanh Hoa 5.0
6 Lê Hồng Ngọc 4.5
7 Đoàn Thanh Vân 7.2
8 Ngô Ngọc Bích 0.0
9 Hoàng Thu Thảo 6.6
10 Đinh Minh Đức 8.7

Và bảng quy định xếp loại như sau:

Quy định xếp loại
0 Yếu
5.5 Trung bình
7 Khá
8.5 Giỏi

Giờ ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để nhập xếp loại cho những học sinh. Bạn để ý thđấy rằng bảng quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao (từ yếu tới giỏi) nên trong trường hợp này ta sở hữu thể tiêu dùng dò tìm tương đối.

Trong Excel 2 bảng này được trình bày như sau:

Bảng điểm học sinh và quy định xếp loại

Ở đây, giá trị cần dò tìm nằm ở cột C, bắt đầu từ dòng thứ 6. Phạm vi tìm kiếm là $A$18:$B$21, thứ tự cột chứa giá trị dò tìm là 2.

Tại ô D6, bạn nhập vào công thức: =VLOOKUP($C6,$A$18:$B$21,2,1). Đây là công thức dò tìm tương đối, bạn sở hữu thể thực hiện dò tìm tuyệt đối nếu muốn (hoặc do bảng xếp loại chưa được sắp xếp theo thứ tự) bằng nhữngh thêm 0 vào công thức như thế này: =VLOOKUP($C6,$A$18:$B$21,2,0). Nhấn Enter.

Nhập công thức VLOOKUP để xếp loại học sinh

Nhấp chuột vào ô D6, xuất hiện ô vuông nhỏ ở góc dưới bên phải, bạn nhấp chuột vào đó và kéo dọc xuống hết bảng để sao chép công thức xếp loại cho những học sinh còn lại.

Nhấp vào ô vuông nhỏ để kéo công thức xuống toàn bảng

Khi đó, ta sở hữu kết quả tiêu dùng hàm VLOOKUP để xếp loại học lực học sinh như sau:

Kết quả xếp loại học sinh bằng VLOOKUP

Bạn sở hữu thắc mắc tại sao phải sử dụng $ trước C6 ko? $ sẽ giúp cố định cột C, chỉ thay đổi những hàng lúc bạn kéo công thức xuống toàn bảng. Còn $A$18:$B$21 để giúp cố định bảng quy định xếp loại, lúcến cho nó ko bị thay đổi lúc bạn kéo công thức.

VD2: Sử dụng VLOOKUP dò tìm tuyệt đối để lđấy dữ liệu

Giả sử, bạn sở hữu một bảng dữ liệu nhân viên, lưu trữ mã nhân viên, họ tên, dịch vụ. Một bảng khác lưu trữ mã nhân viên, quê quán, trình độ học vấn. Giờ bạn muốn điền thông tin quê quán, trình độ học vấn cho từng nhân viên thì phải làm như thế nào?

Giả sử bạn sở hữu bảng nhân viên và quê quán nhân viên như sau:

Bảng dữ liệu nhân viên

Giờ bạn muốn điền thông tin quê quán cho nhân viên. Tại ô D4, bạn nhập vào công thức dò tìm tuyệt đối như sau: =Vlookup($A4,$A$16:$C$25,2,0)

Nhập công thức dò tìm thông tin quê quán cho nhân viên

Rồi nhấn Enter. Nhấp vào ô vuông nhỏ xuất hiện dưới góc ô D4 và kéo xuống toàn bảng để sao chép công thức cho những nhân viên khác.

Sao chép công thức VLOOKUP cho toàn bộ nhân viên

Để điền thông tin trình độ cho những nhân viên, tại ô E4 bạn nhập vào công thức dò tìm tuyệt đối: =VLOOKUP($A4,$A$16:$C$25,3,0)

Công thức dò tìm tuyệt đối VLOOKUP

Bạn tiếp tục nhấn Enter và kéo xuống để sao chép công thức cho những nhân viên còn lại, ta sẽ được kết quả như sau:

Sao chép công thức dò tìm trình độ nhân viên

VD3: Dùng VLOOKUP để trích xuất dữ liệu

Tiếp tục với bộ dữ liệu của ví dụ 2, giờ ta sẽ đi tìm quê quán của 3 nhân viên là Nguyễn Hoàng Anh, Trần Vân Anh và Nguyễn Quang Vinh. Mình đã trích xuất ra thành một bảng mới F15:G18.

Việc dò tìm này mình sẽ thực hiện trên bảng A3:E13, sau lúc đã được điền quê quán và trình độ. Lúc này, bạn nhập công thức dò tìm tuyệt đối sau vào ô G16: =VLOOKUP($F16,$B$3:$E$13,3,0) > nhấn Enter.

Cách tiêu dùng hàm VLOOKUP để dò tìm thông tin

Sao chép công thức cho 2 nhân viên còn lại ta được kết quả như sau:

Kết quả dò tìm với VLOOKUP

Lưu ý trong ví dụ này, giá trị dò tìm nằm ở cột B, vì thế vùng dò tìm ta tính từ cột B mà ko tính từ cột A.

VD4: Dùng hàm VLOOKUP trên 2 sheet Excel khác nhau

Quay lại với bộ dữ liệu ở ví dụ 2 sau lúc nhân viên được điền xong trình độ và quê quán, ta đặt tên cho sheet là QTM.

Bảng dữ liệu chứa giá trị cần dò tìm với VLOOKUP

Ở một sheet khác của bảng tính, đặt tên là QTM1, bạn cần lđấy thông tin về trình độ và dịch vụ của nhân viên với thứ tự sắp xếp của nhân viên đã thay đổi. Đây mới là lúc bạn thđấy được sức mạnh thực sự của hàm VLOOKUP.

Bảng cần điền dữ liệu với VLOOKUP

Để dò tìm dữ liệu về “Trình độ” của nhân viên, bạn nhập công thức: =VLOOKUP($B4,QTM!$B$3:$E$13,4,0) vào ô C4 của sheet QTM1.

Nhập công thức VLOOKUP dò tìm dữ liệu giữa 2 sheet khác nhau

Trong đó:

 • B4 là cột chứa giá trị tiêu dùng để dò tìm.
 • QTM! là tên sheet chứa bảng sở hữu giá trị cần dò tìm, sau tên sheet bạn thêm dấu !
 • $B$3:$E$13 là bảng chứa giá trị dò tìm và sheet chứa bảng (QTM).
 • 4 là số thứ tự của cột “Trình độ”, tính từ cột “Họ và tên” trên sheet QTM.
 • 0 là dò tìm tuyệt đối.

Nhấn Enter, rồi sao chép công thức cho toàn bộ nhân viên còn lại trong bảng, ta được kết quả như sau:

Kết quả lúc tiêu dùng VLOOKUP ở 2 sheet khác nhau

Để dò tìm dữ liệu “Chức vụ” của nhân viên, tại ô D4 của sheet QTM1, bạn nhập vào công thức: =VLOOKUP($B4,QTM!$B$3:$E$13,2,0), nhấn Enter.

Cách tiêu dùng VLOOKUP ở hai sheet khác nhau

Sao chép công thức cho những nhân viên còn lại, ta được như sau:

Bảng dữ liệu được điền với VLOOKUP

Sử dụng hàm VLOOKUP để làm gì?

Trước tiên chúng ta cần tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi “chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP để làm gì?”.

Hàm VLOOKUP được sử dụng để tư vấn tra cứu thông tin trong một trường dữ liệu hoặc danh sách dựa vào những mã định danh sở hữu sẵn.

Ví dụ, chèn hàm VLOOKUP tất nhiên mã sản phẩm vào một bảng tính khác, nó sẽ hiển thị thông tin của sản phẩm tương ứng với mã đó. Những thông tin đó sở hữu thể là mô tả, giá thành, số lượng tồn kho, tùy theo nội dung công thức mà bạn viết.

Lượng thông tin cần tìm càng nhỏ thì lúc viết hàm VLOOKUP sẽ càng khó khăn hơn. Thông thường bạn sẽ sử dụng hàm này vào một bảng tính tái sử dụng như mẫu. Mỗi lần nhập mã sản phẩm thích hợp, hệ thống sẽ truy xuất tất cả những thông tin cần thiết về sản phẩm tương ứng.

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Tin Công nghệ 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm VLOOKUP nhữngh sử dụng và ví dụ cụ thể

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.