Hàm SUMIFS, cách dùng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel – Tin hay

Công nghệ

Hàm SUMIFS trong Excel là một trong những hàm Excel cơ bản, hàm tính toán thường được tiêu dùng trong Excel. Để tính tổng trong Excel chúng ta sẽ tiêu dùng tới hàm SUM, nếu muốn thêm 1 điều kiện nhất định cho hàm tính tổng đó sẽ tiêu dùng hàm SUMIF. Trong trường hợp bảng dữ liệu yêu cầu tính tổng tất nhiên nhiều điều kiện, thì chúng ta phải sử dụng tới hàm SUMIFS. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm SUMIFS trong Excel.

Hướng dẫn tiêu dùng hàm SUMIFS trong Excel

Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel sở hữu dạng =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

 • Sum_range: là những ô cần tính tổng trong bảng dữ liệu, những giá trị trống và giá trị text được bỏ qua, tham số nên phải sở hữu.
 • Criteria_range1: phạm vi cần được kiểm tra bằng điều kiện criteria1, là giá trị nên.
 • Criteria1: điều kiện áp dụng cho criteria_range1, sở hữu thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô để xác định ô nào trong criteria_range1 sẽ được tính tổng, cũng là giá trị nên.
 • Criteria_range2,criteria2,…: tùy tìm những phạm vi và điều kiện bổ sung, tối đa 127 cặp criteria_range, criteria.

Lưu ý lúc tiêu dùng hàm SUMIFS trong Excel:

 • Mỗi ô trong vùng, phạm vi sum_range sẽ được cùng tổng lúc thỏa mãn tất cả những điều kiện tương ứng đã xác định là đúng cho ô đó.
 • Các ô trong sum_range sở hữu chứa TRUE được coi là 1, những ô chứa FALSE được coi là 0.
 • Mỗi criteria_range phải sở hữu cùng kích thước vùng tìm giống với sum_range, criteria_range và sum_range phải sở hữu cùng số hàng và cùng số cột.
 • Criteria sở hữu thể tiêu dùng ký tự dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn, dấu sao (*) thay cho một chuỗi. Nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì phải nhập thêm dấu ~ ở phía trước, giá trị điều kiện là văn bản để trong dấu “.

Chúng ta sẽ tính tổng với bảng dữ liệu dưới đây tất nhiên một số điều kiện khác nhau.

Bảng dữ liệu

Ví dụ 1: Tính tổng sản phẩm mà nhân viên Hoài bán ra sở hữu đơn giá mặt hàng dưới 400.000đ.

Tại ô nhập kết quả chúng ta điền công thức =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,”Hoài”,E2:E7,”<400000″) rồi nhấn Enter.

Trong đó:

 • D2:D7 là vùng cần tính tổng mặt hàng.
 • C2:C7 là vùng giá trị điều kiện tên nhân viên.
 • “Hoài” là điều kiện tên nhân viên cần tính số mặt hàng chứa trong vùng C2:C7.
 • E2:E7 là điều kiện mặt hàng.
 • “400.000” là điều kiện chứa mặt hàng trong vùng E2:E7.

Tính tổng đơn giá mặt hàng dưới giá trị nào đó

Kết quả ra tổng số lượng mặt hàng như hình dưới đây.

Kết quả số sản phẩm sở hữu đơn giá dưới giá trị nào đó

Ví dụ 2: Tính tổng số lượng mặt hàng bán ra của nhân viên Nga sở hữu số thứ tự < 5.

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,”=Nga”,A2:A7,”<5″) rồi nhấn Enter. Tại tên nhân viên “Nga” nhập dấu = hoặc bỏ dấu = đều được.

Tính tổng sản phẩm của Nga sở hữu số thứ tự <5

Kết quả chúng ta được tổng những mặt hàng do nhân viên Nga bán sở hữu số thứ tự < 5 là 550 mặt hàng.

Tổng giá trị

Ví dụ 3: Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán ra của nhân viên Nga, trừ sản phẩm khăn quàng cổ.

Tại ô nhập kết quả, chúng ta nhập công thức =SUMIFS(D2:D7,C2:C7,“Nga”,B2:B7,“<>khăn quàng cổ”). Trong đó dấu <> tiêu dùng để loại trừ một mục tiêu nào đó trong vùng dữ liệu làm điều kiện.

Tính tổng đơn giá mặt hàng trừ giá trị nào đó

Kết quả cho ra tổng số sản phẩm như hình dưới đây.

Hàm SUMIFS

Trên đây là một số ví dụ về nhữngh sử dụng hàm SUMIFS, tính tổng giá trị sở hữu nhiều điều kiện kết hợp. Chúng ta phải sắp xếp những vùng và điều kiện đi kèm hợp lý thì Excel mới nhận dạng được công thức hàm để tính.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm SUMIFS, nhữngh tiêu dùng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.