Hàm SUMIF trong Excel: Cách sử dụng và ví dụ cụ thể – Sưu tầm

Công nghệ

Hàm SUMIF là gì?

SUMIF là hàm sử dụng để tính tổng những giá trị thỏa mãn điều kiện nhất định, được giới thiệu lần đầu trong Excel 2007. Hàm SUMIF với thể sử dụng cho việc tính tổng những ô dựa vào ngày, số liệu và văn bản khớp với điều kiện đã cung cấp. Hàm này tư vấn những phép tính logic (>, <, <>, =) và ký hiệu (*,?) cho phù hợp với từng phần.

Bạn hẳn sẽ thắc mắc, hàm SUMIF khác gì hàm SUM? Hàm SUMIF tăng dung tích khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong một phạm vi nhất định, để được tính tổng trong SUMIF những ô buộc phải thỏa mãn điều kiện mà người sử dụng truyền vào tham số criteria. Hàm SUMIF tiết kiệm rất nhiều công sức nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của một đơn vị, doanh số của một nhóm nhân viên, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian nhất định, tổng lương theo điều kiện nào đó…

Hàm SUMIF trong Excel 2016

Mục đích của hàm SUMIF là để tính tổng những số trong phạm vi hoàn thành được những tiêu chí đã cung cấp. Kết quả trả về là tổng những giá trị đã cung cấp.

Công thức hàm SUMIF

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Tham số của hàm SUMIF:

 • Range: Phạm vi những ô bạn muốn giới thiệu thông tin theo tiêu chí Criteria. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được tìm với thể chứa những ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.
 • Criteria: Tiêu chí xác định những giá trị được tính tổng. Nó với thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản.
 • Sum_range: Tham số này là tùy tìm, nó sẽ chỉ ra những ô cần tính tổng. Nếu để trống sum_range, những ô trong phạm vi giới thiệu thông tin sẽ được thay thế.

Ví dụ và nhữngh sử dụng SUMIF trong Excel

Hãy cùng Quantrimang.com học nhữngh sử dụng hàm SUMIF nhé. Giả sử chúng ta với bảng tổng kết thu nhập và thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tổng thu nhập Số người phụ thuộc Thu nhập chịu thuế Thuế TNCN Thu nhập thực nhận Phòng ban
80,000,000 2 63,348,500 13,154,550 66,393,950 Kế toán
30,000,000 1 16,948,500 1,792,275 27,756,225 Bán hàng
20,000,000 1 6,875,000 437,500 19,037,500 Bán hàng
10,000,000 1 -3,650,000 0 8,950,000 Bán hàng
100,000,000 2 82,750,000 19,112,500 79,837,500 Kế toán
1,000,000,000 1 976,900,000 332,065,000 657,435,000 Giám đốc

Trong Excel bảng được trình bày như sau:

Ví dụ về hàm SUMIF trong Excel

Ví dụ 1: Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng thuế thu nhập cá nhân của những người với thu nhập dưới 50 triệu đồng.

Để giải quyết ví dụ này, trước tiên ta cần xác định được 3 tham số của hàm SUMIF, cụ thể:

 • Range: Phạm vi cột chứa tổng thu nhập, ở đây là B4:B9
 • Criteria là <50.000.000, vì với chứa kí hiệu toán học, nên cần đặt trong “‘: “<50.000.000”
 • Sum_range là phạm vi cột chứa thuế thu nhập cá nhân cần tính tổng, ở đây là H4:H9

Khi đó, ta sẽ với công thức: =SUMIF(B4:B9,”<50.000.000″,H4:H9), bạn nhập công thức này vào ô chứa kết quả, trong ví dụ của chúng tôi là ô H19.

Xác định những tham số của hàm SUMIF trong Excel

Nhấn Enter và sẽ nhận được số tiền thuế thu nhập cá nhân cần đóng cho những người với thu nhập dưới 50.000.0000 là 2.229.775.

Kết quả của hàm SUMIF

Ví dụ 2: Vẫn với bảng tính trên, hãy tính tổng thuế thu nhập cá nhân của người với 2 người phụ thuộc. Lúc này:

 • Range: Phạm vi cột chứa số người phụ thuộc, ở đây là D4:D9
 • Criteria là =2, với thể viết là 2 hoặc “=2”
 • Sum_range là phạm vi cột chứa thuế thu nhập cá nhân cần tính tổng, ở đây là H4:H9.

Như vậy, công thức sẽ là: =SUMIF(D4:D9,2,H4:H9), bạn nhập công thức vào ô chứa kết quả, trong ví dụ là H21:

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng thuế thu nhập cá nhân

Nhấn Enter để nhận được tổng thuế trả về là 32.267.050 đồng.

Kết quả trả về lúc tính tổng thuế bằng SUMIF

Ví dụ 3: Vẫn trong bảng trên, tính tổng thu nhập của những người với thu nhập trên 80 triệu đồng. Lúc này:

 • Range: Phạm vi cột chứa tổng thu nhập, ở đây là B4:B9
 • Criteria là lớn hơn 80 triệu,viết là “>80000000”
 • Sum_range trong trường hợp này chính là Range nên bạn ko cần nhập tham số này nữa.

Như vậy công thức sẽ là: =SUMIF(B4:B9,”>80000000″), bạn nhập vào ô chứa kết quả, ở đây là H22:

Tính tổng thu nhập của người với thu nhập trên 80 triệu

Nhấn Enter để nhận kết quả tổng thu nhập của những người với thu nhập trên 80 triệu là 1.100.000.000:

Kết quả tổng thu nhập của người với thu nhập lớn hơn 80 triệu

Ví dụ 4: Vẫn sử dụng bảng số liệu ban đầu, ta đi tính tổng thu nhập của phòng bán hàng nhé. Khi đó:

 • Range: Phạm vi cột chứa danh sách phòng ở đây là J4:J9
 • Criteria là Bán hàng, viết là “Bán hàng”
 • Sum_range là phạm vi cột chứa thu nhập cần tính tổng, ở đây là B4:B9

Như vậy công thức sẽ là: =SUMIF(J4:J9,”Bán hàng”,B4:B9), bạn nhập công thức vào ô chứa kết quả, như hình dưới là ô H23:

Công thức tính tổng thu nhập của phòng bán hàng

Nhấn Enter và nhận về tổng thu nhập của phòng bán hàng là 60.000.000:

Kết quả tổng thu nhập của phòng bán hàng lúc sử dụng SUMIF

Chú ý lúc sử dụng hàm SUMIF

 • Khi sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.
 • Criteria với chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”.
 • Phạm vi xác định dạng số với thể được cung cấp là số sẽ ko phải sử dụng tới dấu ngoặc.
 • Các ký tự ? và * đều với thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Trên đây là nhữngh sử dụng hàm SUMIF cơ bản trong Excel, thực ra thì nó rất dễ phải ko nào? Bạn chỉ cần xác định đúng phạm vi cột cần thỏa mãn tiêu chí, tiêu chí và phạm vi cột cần tính tổng là xong. Nếu cần tính tổng theo nhiều điều kiện, lúc đó bạn nhớ sử dụng hàm SUMIFS nhé, dễ và nhanh hơn nhiều lắm.

Bạn với thắc mắc gì trong quá trình thao tác với hàm SUMIF hãy bình luận ở phía dưới để được trợ giúp nhé.

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm SUMIF trong Excel: Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.