Hàm LEFT, cách dùng hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trong Excel – Tin hay

Công nghệ

Một trong những hàm Excel cơ bản mà người tiêu dùng thường xuyên làm việc với Excel cần nắm rõ đó là hàm LEFT. Hàm LEFT thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, tiêu dùng để cắt chuỗi ký tự bên trái chuỗi văn bản. Hàm LEFT thường tiêu dùng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thay vì phải tìm kiếm thông tin hay chuỗi ký tự theo nhữngh thủ công. Đặc biệt hàm LEFT mang thể kết hợp với những hàm tra cứu khác trong Excel để xử lý những bảng thông tin phức tạp như kết hợp hàm LEFT với hàm Vlookup. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm LEFT trong Excel.

Hướng dẫn tiêu dùng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT mang cú pháp là =LEFT(text;[num_chars]). Trong đó:

  • Text là chuỗi văn bản phải, đây là chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản mang chứa những ký tự mà bạn muốn trích xuất.
  • Num_chars là đối số tùy sắm, đây là số ký tự muốn hàm LEFT tìm kiếm bắt đầu từ vị trí thứ nhất bên trái text.
  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng ko, nếu num_chars < 0 thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Num_chars lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm LEFT sẽ trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu bỏ qua num_chars thì mặc định num_chars = 1.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm LEFT tìm ký tự

Trong bảng dưới đây, tiêu dùng hàm LEFT để tìm 3 ký tự thứ nhất tại ô B2. Nhập công thức =LEFT(B2,3) và nhấn Enter.

Tìm ký tự

Kết quả chúng ta được 3 ký tự tính từ trái sang phải của chuỗi ký tự trong ô B2.

Kết quả tìm ký tự

Hoặc trong công thức nhập mang thể thay vị trí của ô chứa chuỗi ký tự bằng ký tự và nằm trong dấu ngoặc kép như hình.

Nhập dòng text

Ví dụ 2: Hàm LEFT kết hợp hàm SEARCH

Khi kết hợp 2 hàm này với nhau, chúng ta sẽ tiêu dùng để tìm kiếm chuỗi ký tự đứng trước một ký tự nhất định, chẳng hạn lđấy họ trong cột họ tên đầy đủ, lđấy mã quốc gia trừ số điện thoại. Trong cột họ tên đều được ngăn nhữngh bởi dấu nhữngh, nên chúng ta sử dụng công thức = =LEFT(B2,SEARCH(” “,B2)-1) rồi nhấn Enter.

Khi đó -1 để ko trích xuất ký tự dấu nhữngh lúc tìm kiếm ký tự.

Kết hợp LEFT với SEARCH

Kết quả bạn được chuỗi ký tự họ trong ô. Kéo xuống những ô bên dưới để mang những kết quả khác.

Hiện chuỗi ký tự tìm kiếm

Với dãy số điện thoại muốn lđấy mã vùng quốc gia đằng trước dấu chấm thì bạn nhập công thức =LEFT(B5,SEARCH(“.”,B5)-1) và nhấn Enter.

Loại bỏ ký tự đằng trước

Kết quả sẽ chỉ lđấy mã vùng quốc gia trong dãy số điện thoại mà thôi.

Ký tự trước dấu chấm

Ví dụ 3: Kết hợp hàm LEFT với hàm LEN

Hàm LEN rất hay tiêu dùng kết hợp với những hàm tìm chuỗi ký tự. Với hàm LEFT lúc kết hợp thêm hàm LEN tiêu dùng để loại bỏ một số ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi. Công thức kết hợp =LEFT(text,LEN(text)-ký tự muốn dời).

Hàm LEN lđấy tổng số ký tự trong một chuỗi, rồi trừ đi số lượng kí tự muốn loại bỏ từ tổng độ dài của dãy. Hàm LEFT sẽ trả về số ký tự còn lại.

Chẳng hạn loại bỏ 5 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B2, nhập công thức =LEFT(B2, LEN(B2)-5) và nhấn Enter.

Hàm LEFT với LEN

Kết quả chúng ta đã được dãy ký tự còn lại lúc đã bỏ 5 ký tự cuối cùng trong dãy ký tự, bao gồm dấu nhữngh.

Kết quả đã loại bỏ ký tự

Ví dụ 4: Kết hợp hàm LEFT và hàm VALUE

Khi 2 hàm này kết hợp với nhau sẽ trả về ký tự số, thay vì chuỗi văn bản như lúc tiêu dùng hàm LEFT. Chẳng hạn xuất 2 ký tự thứ nhất của chuỗi trong ô B5, nhập công thức =VALUE(LEFT(B2,2)).

Hàm LEFT với VALUE

Kết quả ta được số cần tìm như hình.

Trả về kết quả số

Trên đây là nhữngh sử dụng hàm LEFT lđấy chuỗi ký tự từ bên trái và những ví dụ lúc kết hợp hàm LEFT với những hàm khác. Nếu bị báo lỗi người tiêu dùng cần kiểm tra lại num_chars mang lớn hơn 0 hay ko.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm LEFT, nhữngh tiêu dùng hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.