Hàm Index trong Excel: Công thức và cách sử dụng – Tin hay

Công nghệ

Quản trị mạng đã tổng hợp tới bạn đọc những hàm cơ bản nhất trong Excel, cũng như hướng dẫn một loạt nhữngh sử dụng hàm: tìm kiếm dữ liệu với hàm Vlookup, hàm điều kiện IF, hàm SUM… Đây là những hàm cơ bản nhất mà bạn sẽ bắt gặp lúc làm việc với tập tin Excel, giúp chúng ta hoàn thành bảng thống kê, tính toán số liệu của mình.

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm tới bạn hàm Index cũng thường được sử dụng trong Excel. Hàm Index là hàm trả về mảng, giúp lđấy những giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Để với thể hiểu hơn về nhữngh thực hiện hàm Index trong Excel, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Hàm Index dạng Mảng trong Excel

Hàm Index dạng mảng tiêu dùng với trường hợp nếu đối số thứ nhất của hàm là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng mảng với cú pháp như sau:

=INDEX(Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

  • Array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó buộc phải.
  • Row_num: mua hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.
  • Column_num: mua cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Bạn đọc lưu ý buộc phải phải với ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

Bảng Excel 1: Chúng ta với bảng danh sách những loại vải, tìm tên loại vải biết loại vải đó ở hàng 2 cột 2.

Hàm index excel

Tại ô C7 bạn sẽ nhập công thức bên trên theo cú pháp dưới đây, và sau đó chúng ta nhấn Enter để thực hiện hàm Index

=INDEX(B2:C6,2,2)

Hàm index

Ngay sau đó chúng ta sẽ được trả về giá trị vị trí A2 tương ứng với loại hàng Vải thô.

Hàm Index

2. Hàm Index Excel dạng tham chiếu

Hàm Index dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và một cột cụ thể. Chúng ta với công thức Index dạng tham chiếu như sau:

=INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

  • Reference: vùng tham chiếu buộc phải.
  • Row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, buộc phải.
  • Column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy mua.
  • Area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX tiêu dùng vùng 1, tùy mua.

Cũng với bảng dữ liệu Excel bên trên chúng ta thực hiện nhập công thức như bên dưới. Sau đó cũng nhấn Enter. Nhấp chuột tại ô C7 và nhập công thức sau:

=INDEX(B2:C6,2,1,1)

Hàm index

Kết quả trả về sẽ là tên loại mặt hàng Vải thô ở dòng B2.

Hàm Index

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn nhữngh sử dụng hàm INDEX dạng mảng và dạng tham chiếu. Hàm Index với thể tham chiếu tới bất cứ ô nào trong Excel, và nhữngh thực hiện cũng ko quá khó. Bạn với thể sử dụng hàm này và kết hợp với những hàm khác trong Excel để sử dụng hiệu quả hơn trong dữ liệu bảng tính.

Để với thể thực hiện việc làm tính toán dữ liệu trong Excel, kẻ bảng thống kê dễ dàng, nhanh chóng hơn thì bạn cũng nên biết những phím tắt Excel hoặc những nhữngh xử lý tập tin Excel lúc xảy ra vấn đề nữa nhé.

Tham khảo thêm những bài sau đây:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm Index trong Excel: Công thức và nhữngh sử dụng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.