Hàm IFERROR trong Excel, công thức và cách dùng – Tin 24h

Công nghệ

Hàm IFERROR trong Excel thuộc hàm Excel cơ bản, hàm logic để trả về giá trị mong muốn lúc điều kiện của hàm này cho kết quả lỗi. Trong lúc chúng ta tính toán dữ liệu trong Excel thì việc lỗi lúc thực hiện là điều ko thể tránh khỏi. Lỗi Excel với thể xảy ra ở bất kỳ hàm nào như hàm Vlookup,… và đi kèm với nhiều mã lỗi khác nhau như lỗi #VALUE ngày tháng trong Excel.

Hàm IFERROR sẽ giúp chúng ta phát hiện lỗi sai trong bảng dữ liệu và xử lý những lỗi đó. Giá trị được trả về sẽ tùy vào người sử dụng chỉ định lúc với hàm bị sai. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm IFERROR trong Excel.

1. Công thức hàm IFERROR Excel

Hàm IFERROR với công thức là =IFERROR(value, value_if_error). Trong đó:

  • Value: Đây là đối số cần kiểm tra. Có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là giá trị cần.
  • Value_if_error: Đây là giá trị trả về mà chỉ định nếu công thức bị lỗi.
  • Giá trị Value_if_error bạn với thể khai báo là khoảng trắng (“”), bằng 0, một dòng thông báo ví dụ “Kết quả lỗi”,…
  • Giá trị Value_if_error được trả về lúc công thức trả về giá trị với những kiểu lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

2. Cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Bạn tải bài tập hàm IFERROR trong Excel với lời giải theo link dưới đây.

Ví dụ 1: Bảng tính điểm trung bình

Chúng ta với bảng điểm những môn dưới đây và yêu cầu tính trung bình cùng 3 môn thông qua phép tính, mà ko sử dụng hàm AVERAGE.

Bảng tính điểm trung bình môn

Trước hết chúng ta nhập phép tính trung bình cùng như bình thường rồi nhấn Enter để cho ra kết quả. Sau đó kéo ô kết quả lần đầu tiên xuống những ô còn lại.

Phép tính trung bình cùng

Có thể thđấy một số ô dữ liệu bên dưới do nhập sai giá trị nên với kết quả báo lỗi như hình. Nếu chúng ta để như vậy thì bảng dữ liệu khá xấu. Thay vào để lỗi như vậy thì bạn với thể sử dụng hàm IFERROR để thay bằng giá trị khác.

Báo lỗi

Chúng ta nhập công thức tính là =IFERROR((C2+D2+E2)/F2,”Sai phép tính”) rồi nhấn Enter.

Thay bằng hàm IFERROR

Khi số liệu ở từng ô đúng thì hiển thị kết quả. Bạn kéo xuống những ô còn lại để kiểm tra. Ô nào nhập sai số thì cho ra kết quả Sai phép tính như dưới đây.

Báo lỗi sai

Ví dụ 2: Tinh % mặt hàng đã bán

Chúng ta với bảng tổng kết dưới đây với số lượng hàng đã bán và hàng trong kho đã lđấy. Chúng ta sẽ tính % trong Excel bằng nhữngh chia hàng đã bán cho tổng kho để ra kết quả % cần tìm.

Tính %

Bạn nhập phép tính =C2/D2 rồi nhấn Enter và cho ra kết quả.

Phép tính %

Tại bảng với một số giá trị trong ô đã bán và tổng kho bị lỗi nên lúc tính % đã hiển thị báo lỗi như hình dưới đây. Chúng ta cũng với thể thay báo lỗi này bằng giá trị khác.

Lỗi tính %

Tại ô lần đầu tiên bạn nhập công thức =IFERROR(C2/D2,“Lỗi nhập sai”) rồi nhấn Enter.

Thay giá trị lỗi

Với những ô nhập đúng số liệu vẫn hiển thị kết quả. Còn với những ô nhập sai sẽ thay bằng thông báo như dưới đây.

Thông báo lỗi qua hàm

Như vậy hàm IFERROR trong Excel rất dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần nhập tên hàm rồi công thức tính và giá trị thay thế cho báo lỗi là được. Người sử dụng với thể nhập giá trị thay thế tùy thích.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm IFERROR trong Excel, công thức và nhữngh sử dụng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.