Hàm COUNTIFS, cách dùng hàm đếm ô theo nhiều điền kiện trong Excel – Sưu tầm

Công nghệ

Hàm COUNTIFS trong Excel tiêu dùng để đếm ô nhưng thỏa mãn những điều kiện cho trước. Hàm COUNTIFS là một trong những hàm Excel thống kê được sử dụng nhiều trong Excel, là hàm cao cấp của hàm COUNTIF chỉ đếm ô với 1 điều kiện cho trước mà thôi. Khi thực hiện với hàm COUNTIFS, người tiêu dùng dễ dàng tìm ra ô kết quả thỏa mãn những điều kiện được đưa ra trong yêu cầu. Các điều kiện sở hữu thể là số, ngày tháng, text hay ô chứa dữ liệu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel.

Hướng dẫn tiêu dùng hàm COUNTIFS trong Excel

Cú pháp hàm COUNTIFS là =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…).

Trong đó:

  • Criteria_range1 là vùng tậu trước tiên cần thống kê, giá trị nên.
  • Criteria1 là điều kiện áp dụng cho vùng tậu criteria_range1, giá trị nên sở hữu thể là ô, biểu thức, văn bản.
  • [criteria_range2, criteria2] là những cặp vùng tậu và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp vùng tậu và điều kiện.

Lưu ý lúc sử dụng hàm COUNTIFS:

  • Các vùng tậu bổ sung cần phải sở hữu cùng số hàng và cột với vùng criteria_range1, sở hữu thể tách rời nhau.
  • Điều kiện vùng tậu tham chiếu tới ô trống thì hàm COUNTIFS tự động coi giá trị là 0.
  • Có thể tiêu dùng những ký tự ? để thay thế cho ký tự nào đó, dấu * thay thế cho cả một chuỗi ký tự. Nếu cần tìm dấu ? hay dấu * thực thì gõ dấu ~ ở trước ký tự đó.

1. Bảng dữ liệu số 1

Chúng ta sở hữu bảng dữ liệu dưới đây để thực hiện một số yêu cầu cho bảng.

Bảng số 1

Ví dụ 1: Tính số lượng nhân viên Nam sở hữu 25 ngày công làm việc.

Tại ô cần nhập kết quả chúng ta nhập công thức =COUNTIFS(C2:C7,”Nam”,D2:D7,25) rồi nhấn Enter.

Trong đó:

  • C2:C7 là vùng đếm 1 nên với Giới tính của nhân viên.
  • Nam là điều kiện của vùng đếm 1.
  • C2:C7 là vùng đếm 2 với Ngày công của nhân viên.
  • 25 là điều kiện của vùng đếm 2.

Tính số lượng Nam 25 ngày công

Kết quả chúng ta sở hữu 2 nhân viên là Nam sở hữu 25 ngày công.

Kết quả số lượng Nam 25 ngày công

Ví dụ 2: Tính số nhân viên Nam sở hữu ngày nghỉ là 0.

Tại ô nhập công thức chúng ta nhập =COUNTIFS(C2:C7,”Nam”,E2:E7,0) rồi nhấn Enter.

Tính số lượng Nam nghỉ 0 ngày

Kết quả hiển thị 1 nhân viên Nam sở hữu 0 ngày nghỉ.

Số lượng Nam nghỉ 0 ngày

Ví dụ 3: Tính số nhân viên Nam sở hữu ngày công 25 ngày và sở hữu số ngày nghỉ ít hơn hoặc bằng 2 ngày.

Chúng ta nhập công thức =COUNTIFS(C2:C7,”Nam”,D2:D7,25,E2:E7,”<=2″) rồi nhấn Enter.

Số lượng Nam 25 ngày, ngày nghỉ ít hoặc bằng 2

Kết quả sở hữu 2 nhân viên Nam đạt được ý muốn đủ yêu cầu sở hữu ngày nghỉ ít hơn hoặc bằng 2 ngày.

Tổng số lượng Nam 25 ngày, ngày nghỉ ít hoặc bằng 2

2. Bảng dữ liệu số 2

Ví dụ 1: Tính tổng những mặt hàng Đài Loan sở hữu đơn giá bán dưới 200,000đ.

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức tính =COUNTIFS(B2:B7,”*Đài Loan”,C2:C7,”<200,000″) rồi nhấn Enter.

Sản phẩm Đài Loan giá dưới 200,000đ

Kết quả được 2 mặt hàng Đài Loan đúng với yêu cầu.

Tổng sản phẩm Đài Loan giá dưới 200,000đ

Ví dụ 2: Tính tổng sản phẩm mặt hàng Đài Loan sở hữu đơn giá trong khoảng 100,000đ tới 150,000đ.

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =COUNTIFS(B2:B7,”*Đài Loan”,C2:C7,”>100000″,C2:C7,”<150000″) rồi nhấn Enter.

Sản phẩm Đài Loan trong khoảng 100,000đ tới 150,000đ

Kết quả sẽ sở hữu 2 sản phẩm Đài Loan sở hữu giá trong khoảng 100,000đ – 150,000đ.

Tổng sản phẩm Đài Loan trong khoảng 100,000đ tới 150,000đ

Trên đây là 2 bảng dữ liệu với nhữngh sử dụng cho hàm COUNTIFS trong Excel. Người tiêu dùng phải viết điều kiện đi kèm với vùng dữ liệu điều kiện để hàm COUNTIFS xác định chính xác.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm COUNTIFS, nhữngh tiêu dùng hàm đếm ô theo nhiều điền kiện trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.