Hàm COUNTIF và cách đếm có điều kiện trong Excel – Sưu tầm

Công nghệ

Hàm COUNTIF là hàm đếm sở hữu điều kiện trong Excel. Bạn sở hữu thể tiêu dùng hàm COUNTIF để đếm ô trùng lặp, đếm dữ liệu. Dưới đây là cú pháp hàm COUNTIF và vài ví dụ minh họa để bạn hiểu nhữngh sử dụng hàm Excel cơ bản này nhé.

Thường thì hàm COUNTIF sẽ tiêu dùng với những bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn. Cú pháp của hàm COUNTIF cũng khá đơn thuần thôi, bạn chỉ nhìn qua một lần, xem những ví dụ bên dưới của Quantrimang.com thì kiên cố chắn sẽ biết nhữngh thực hiện.

Cú pháp của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trên Excel sở hữu cú pháp là =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó range là phần vùng muốn đếm dữ liệu buộc phải phải sở hữu. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu sở hữu chứa số. Các giá trị trống sẽ được bỏ qua. Criteria là phần điều kiện buộc phải phải sở hữu để đếm những giá trị trong range, sở hữu thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý với bạn đọc:

  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sau lúc sử dụng điều kiện với những chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
  • Đối số criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi và dấu sao trong điều kiện criteria, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự và 1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự. Tùy vào từng cài đặt trên máy mà dấu phân nhữngh trong hàm là , hoặc ; để sử dụng.

Ví dụ về nhữngh sử dụng hàm COUNTIF

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhữngh sử dụng hàm COUNTIF với bảng dữ liệu dưới đây và những ví dụ tìm kiếm dữ liệu khác nhau.

Bảng dữ liệu

1. Tìm kiếm số lượng tên hàng Xoài trong bảng

Chúng ta sở hữu công thức thực hiện là =COUNTIF(B2:B8,”xoài”) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Tìm giá trị

Kết quả sẽ ra 1 giá trị tên Xoài trong bảng dữ liệu.

Kết quả tìm kiếm

2. Tìm số lượng hàng ko phải là Chanh trong bảng

Chúng ta sử dụng điều kiện tên hàng ko phải là Chanh là “<>chanh” rồi nhập công thức =COUNTIF(B2:B8,”<>chanh”). Kết quả sẽ ra 5 mặt hàng ko sở hữu tên chanh trong bảng dữ liệu.

Tím giá trị ko phải tên Chanh

3. Tìm số mặt hàng sở hữu số lượng bán >= 10 kg

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=10” tại cột số lượng bán với công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=10″) và nhấn Enter.

Tìm số lượng bán

Kết quả sẽ ra 6 mặt hàng với số lượng bán >= 10 kg.

Số mặt hàng điều kiện kg bán

4. Tìm kiếm đơn hàng sở hữu tên Chanh sử dụng ký tự thay thế

Chúng ta sở hữu thể thay thế bằng ký tự * để tìm kiếm giá trị với công thức là =COUNTIF(B2:B8,”C*”) và nhấn Enter.

Dùng ký tự * thay thế

Kết quả sẽ ra được như hình dưới đây.

Kết quả tìm giá trị *

5. Tìm kiếm mặt hàng sở hữu tên khác ô B2

Ở đây chúng ta sẽ tìm những mặt hàng sở hữu tên khác ô B2 là Chanh bằng nhữngh tiêu dùng ký tự & trước ô tham chiếu, với cú pháp hàm =COUNTIF(B2:B8,”<>”&B2). Kết quả cũng ra số mặt hàng chính xác là 5.

Tìm giá trị khác ô điều kiện

Trên đây là nhữngh sử dụng hàm COUNTIF với những ví dụ cụ thể để sử dụng hàm và kết hợp những ký tự như thế nào để tìm giá trị thỏa mãn điều kiện trong vùng dữ liệu. Lưu ý với dấu phân nhữngh , hoặc ; sẽ tùy vào từng máy, nếu báo lỗi ở phần dấu bạn cần kiểm tra lại dấu phân nhữngh.

Xem thêm:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Hàm COUNTIF và nhữngh đếm sở hữu điều kiện trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.