Công thức tính chu vi hình thang: thường, vuông, cân – Tin 24h

Công nghệ

Chu vi hình thang, ko gian hình thang là những kiến thức cơ bản trong hình học, phục vụ giải bài tập trong môn Toán và thời gian sắp tới là trong lĩnh vực giải thuật.

Hình thang là dạng hình học với 2 cạnh đáy song song và với tổng số đo những góc bằng 360 độ. Có 3 dạng hình thang là hình thang thường, hình thang vuông và hình thang cân. Nếu so với nhữngh tính ko gian hình thang khó nhớ hơn, thì công thức tính chu vi hình thang dễ nhớ hơn. Dưới đây là nhữngh tính chu vi hình thang cho 3 kiểu hình thang khác nhau.

1. Tính chu vi hình thang

Hinh thang thường là hình tứ giác với hai cạnh đáy song song và tổng số đo những góc là 360 độ.

Công thức tính chu vi hình thang sẽ tính bằng tổng số đo độ dài 2 đáy và hai cạnh bên.

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Chu vi hình thang

2. Công thức tính chu vi hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang với một góc vuông. Cạnh bên góc vuông là chiều cao của hình thang. Hình thang vuông với nhữngh tính chu vi tương tự hình thang thường.

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Tính chu vi hình thang vuông

3. Công thức tính chu vi hình thang cân

Hình thang cân là hình thang với hai góc kề một đáy bằng nhau. 2 cạnh bên của hình thang cân bằng nhau, ko song song với nhau. Công thức tính chu vi hình thang cân là:

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Tính chu vi hình thang cân

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Công thức tính chu vi hình thang: thường, vuông, cân

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.