Cách xếp hạng trên Excel bằng hàm RANK – Tin 24h

Công nghệ

Khi làm việc với bảng thống kê số liệu trên Excel cần phân loại thứ hạng, bảng khảo sát tăng trưởng thì chúng ta cần sử dụng hàm RANK. Hàm RANK sẽ giúp bạn xếp hạng dữ liệu để biết được dữ liệu nào cao thấp. Người sử dụng sử dụng hàm RANK sở hữu thể xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao. Cách sử dụng hàm RANK cũng tương đối dễ dàng như những hàm Excel cơ bản khác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm RANK trên Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trên Excel

Chúng ta sẽ áp dụng với bảng điểm số đưới đây với yêu cầu xếp thứ hạng điểm số trong bằng hàm RANK.

Hàm RANK sở hữu công thức =RANK(number,ref, [order]).

  • Number: Giá trị cần xếp hạng trong khối.
  • Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp.
  • Order: Thứ tự cần sắp xếp, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường hợp order = 0 (hoặc ko sở hữu tham số này) thì sẽ tính từ cao xuống thấp. Còn order = 1 sẽ xếp từ thấp lên cao.

Bảng dữ liệu

1. Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp

Bước 1:

Tại ô thứ nhất trong cột Xếp hạng, nhập công thức =RANK(B3,$B$3:$B$7,0).

Trong đó:

  • B3 là số cần tìm thứ hạng là điểm số của học sinh thứ nhất.
  • $B$3:$B$7 là danh sách số là cột Điểm số.
  • 0 là sắp xếp theo thứ tự tăng dần (điểm số cao nhất sẽ đứng thứ hạng 1).

Công thức xếp hạng thấp dần

Bước 2:

Sau lúc nhấn Enter chúng sẽ sở hữu kết quả là 3, nghĩa là bạn Trần Hà An xếp thứ 3 với 20,1 điểm. Tại ô kết quả thứ nhất trong cột Xếp hạng, bạn kéo xuống những ô còn lại và sẽ được kết quả xếp hạng cho những bạn còn lại.

Trong trường hợp những số trùng nhau sẽ sở hữu thứ hạng bằng nhau và ảnh hưởng tới thứ hạng về sau. Chẳng hạn số 22 xuất hiện 2 lần thì sẽ cùng xếp hạng 2. Và số 20,1 sẽ xếp hạng thứ 4 luôn và ko sở hữu xếp hạng thứ 3.

Xếp từ cao xuống thấp

2. Xếp theo thứ tự từ thấp tới cao

Ở trường hợp xếp này cần tính đảo ngược, nghĩa là ai sở hữu điểm số cao sẽ đứng xếp hạng cuối trong danh sách. Ở đây chúng ta sẽ thay số 0 thành số 1.

Chúng ta cũng sẽ nhập công thức ở ô xếp hạng thứ nhất là =RANK(B3,$B$3:$B$7,1) rồi cũng nhấn Enter.

Công thức xếp hạng cao dần

Kết quả cũng sẽ được như hình dưới đây.

Xếp từ thấp lên cao

Như vậy bạn đã biết nhữngh sử dụng hàm RANK trên Excel để xếp hạng số liệu, từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên tới cao. Việc sử dụng hàm RANK sẽ tiết kiệm thới gian hơn để tìm kiếm dữ liệu nào cao nhất, hay thấp nhất so với việc ngồi dò từng số thủ công.

Video hướng dẫn sử dụng hàm RANK trên Excel

Xem thêm:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách xếp hạng trên Excel bằng hàm RANK

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.