Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel – Tin 24h

Công nghệ

Sau lúc tạo bảng Excel thì người sử dụng sẽ tiến hành việc chỉnh định dạng bảng tính Excel như căn chỉnh lề, định dạng đường viền và màu nền bảng Excel,… Hoặc đơn thuần hơn đó là thêm dòng, xóa dòng trong Excel. Khi thêm dòng trong Excel thì bảng dữ liệu sở hữu thêm những ô mới để nhập dữ liệu. Và ngược lại lúc những ô dữ liệu đó ko còn sử dụng tới thì bạn nên xóa hàng Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh chèn thêm hàng vào bảng Excel, hoặc xóa dòng trong dữ liệu trong Excel. Bài viết dưới đây áp dụng với bản Excel 2007, 2010, 2016, với bản Excel 2003 bạn tham khảo bài viết Thao tác với dòng, cột, sheet Excel 2003.

1. Chèn một dòng trong Excel

Cách 1: Sử dụng Insert chèn dòng Excel

Dòng chèn trong Excel sẽ luôn ở phía trên dòng chỉ định. Chúng ta click chuột vào một ô bất kỳ trong 1 hàng, rồi chuột phải sắm Insert.

Chọn Insert

Lúc này hiển thị một hộp thoại để người sử dụng lựa sắm, nhấn vào Entire Row để thêm hàng.

Chọn thêm 1 hàng

Kết quả 1 hàng mới đã được thêm vào bảng Excel như dưới đây, ở phía trên ô mà bạn đã click sắm vừa nãy.

Hàng mới được thêm

Hoặc bạn click chuột vào đầu hàng rồi chuột phải sắm Insert. Lúc này 1 hàng mới cũng được thêm vào bảng.

Click sắm 1 hàng

Cách 2: Thêm hàng Excel bằng phím tắt

Click chuột vào đầu dòng rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +, kết quả sở hữu 1 dòng mới được thêm ngay bên trên.

2. Chèn nhiều hàng trong Excel

Cách 1: Dùng Insert chèn hàng Excel

Chúng ta nhấn phím Shift + Space rồi click chuột vào những dòng ở phía sau những dòng mà bạn muốn chèn. Số dòng mới chèn tương đương với những dòng click sắm. Tiếp tới nhấn vào Insert ở phía trên thanh công cụ, hoặc chuột phải sắm Insert là xong.

Chèn nhiều hàng Excel

Kết quả những dòng mới sẽ được thêm phía bên trên những dòng mà chúng ta đã sắm.

Hiện nhiều hàng mới

Cách 2: Thêm nhiều dòng Excel bằng phím tắt

Chúng ta cũng nhấn tổ hợp phím Shift +Space rồi click vào những dòng hiện sở hữu. Sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + I rồi giữ nút Altnhấn R. Kết quả cũng xuất hiện những hàng mới trong bảng Excel.

Nếu bạn cần chèn nhiều dòng cùng lúc với số lượng 100 dòng hoặc hơn, thì sắm vùng 10 dòng rồi nhấn tổ hợp phím thêm 10 dòng mới, rồi nhấn 10 lần phím F4 thì sẽ sở hữu ngay 100 dòng mới.

Thêm nhiều dòng bằng phím tắt

3. Xóa những dòng trong Excel

Cách 1: Xóa dòng Excel bằng Delete

Chúng ta sẽ kích sắm những dòng muốn xóa trong Excel rồi nhấn Delete tại nhóm Cells trên thanh công cụ. Ngay sau đó những dòng được sắm đều được xóa khỏi bảng.

Xóa dòng Excel

Cách 2: Xóa dòng Excel bằng phím tắt

Chúng ta click sắm vào những dòng trong Excel rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + - để xóa những dòng đã sắm

Hoặc bạn click chuột vào 1 ô tại dòng muốn xóa, chuột phải và sắm Delete. Khi đó hiển thị hộp thoại Insert, nhấn Entire row để xóa 1 dòng. Để xóa những dòng khác ngay tắp lự kề nhau, hoặc dòng bất kỳ chỉ cần click chuột vào dòng đó rồi nhấn F4 để lặp lại thao tác xóa dòng trước đó.

Xóa dòng bằng F4

Ngoài ra còn sở hữu nhiều trường hợp xóa dòng trong Excel khác nhau, bạn đọc tham khảo bài viết

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.