Cách sử dụng SyncToy để sao lưu dữ liệu – Sưu tầm

Công nghệ

SyncToy là một ứng dụng miễn phí để đồng bộ hóa file và thư mục giữa những vị trí/thiết bị khác nhau. Nó mang giao diện đồ họa đơn thuần và logic, giúp dễ dàng thực hiện thói quen sao lưu cho những file dữ liệu hàng ngày (ví dụ: tài liệu, nhạc, ảnh, v.v…).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn nhữngh sử dụng SyncToy để sao lưu dữ liệu.

Tải và cài đặt SyncToy

1. Trước tiên, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt SyncToy. Phiên bản hiện tại là SyncToy 2.1.

Lưu ý: Nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản SyncToy trước đó, bạn nên hoàn thành mọi thao tác đồng bộ thư mục hiện mang trước lúc cài đặt SyncToy 2.1.

Để chạy, SyncToy yêu cầu những thành phần Microsoft Sync Framework 2.0, được bao gồm trong file thực thi cài đặt SyncToy.

2. Cài đặt SyncToy bằng nhữngh bấm đúp vào file thực thi đã tải xuống.

Lưu ý thông báo rất cần thiết trên cửa sổ lần thứ nhất, nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản SyncToy trước đó. Nếu đây là lần cài đặt SyncToy lần thứ nhất, bạn mang thể bỏ qua thông báo.

Lưu ý thông báo rất cần thiết trên cửa sổ lần thứ nhất
Lưu ý thông báo rất cần thiết trên cửa sổ lần thứ nhất

3. Bây giờ, hoàn tất cài đặt bằng nhữngh hoàn thành những cửa sổ còn lại như hình dưới đây. Sau lúc cài đặt, SyncToy chỉ chiếm khoảng 1,46MB dung lượng ổ đĩa.

Hoàn thành những cửa sổ còn lại
Hoàn thành những cửa sổ còn lại

Tìm hiểu những khái niệm SyncToy

4. Khi mở SyncToy lần lần thứ nhất, bạn sẽ thđấy bảng điều lúcển chính như sau:

Bảng điều lúcển chính
Bảng điều lúcển chính

5. SyncToy sử dụng logic đơn thuần để tạo bản sao lưu hiệu quả. Để sử dụng SyncToy, bạn cần hiểu 3 khái niệm chính:

 • Left Folder – Vị trí của thư mục bạn muốn sao lưu (ví dụ: My Music)
 • Right Folder – Vị trí cần tạo bản sao lưu (ví dụ: USB ngoài)
 • Folder Pair – Quy tắc mô tả việc sao lưu giữa Left Folder và Right Folder

Mặc dù SyncToy cũng cho phép đồng bộ từ Right Folder sang Left Folder nếu cần, nhưng nhữngh dễ nhất để hiểu SyncToy là nhớ quy tắc cơ bản: Sao lưu Left Folder sang Right Folder bằng nhữngh sử dụng Folder Pair.

Sử dụng SyncToy

Sao lưu hoặc đồng bộ dữ liệu bằng SyncToy liên quan tới việc tạo và sau đó chạy, một hoặc nhiều Folder Pair (cặp thư mục).

6. Tạo một Folder Pair:

A. Từ bảng điều lúcển chính SyncToy, tìm nút Create New Folder Pair. Chọn Left FolderRight Folder bằng tính năng duyệt.

Chọn nút Create New Folder Pair
Chọn nút Create New Folder Pair

B. Sau lúc nhấp vào Next, bạn sẽ được nhắc tìm phương thức đồng bộ trên cửa sổ tiếp theo. Có 3 sự lựa tìm:

 • Echo
  • Các file mới và được cập nhật (đổi tên và xóa) chỉ được sao chép từ Left Folder sang Right Folder.
  • Sử dụng tùy tìm này nếu bạn muốn sao lưu file dữ liệu một chiều, từ máy tính sang ổ cứng ngoài.
 • Synchronize
  • Các file mới và được cập nhật (đổi tên và xóa) được sao chép theo cả 2 chiều.
  • Sử dụng tùy tìm này nếu bạn muốn đồng bộ những file dữ liệu giữa hai máy tính hoặc máy tính của bạn và ổ cứng ngoài.
 • Contribute
  • Các file mới và được cập nhật (đổi tên) chỉ được sao chép từ Left Folder sang Right Folder. Các file đã xóa ko được sao chép.
  • Sử dụng tùy tìm này nếu bạn muốn sao lưu file dữ liệu một chiều, ngoại trừ những file bị xóa.

Lưu ý: Tùy tìm Echo là phương pháp dễ nhất để đạt được những bản sao lưu hoàn chỉnh, đặc trưng là cho người mới. Nó luôn tuân theo quy tắc sao chép từ Left Folder sang Right Folder cơ bản của SyncToy.

C. Chọn tùy tìm Echo.

D. Bây giờ, đặt tên cho Folder Pair.

E. Nhấp vào Finish để lưu tên Folder Pair. Folder Pair và những khía cạnh của nó sẽ được hiển thị trên bảng điều lúcển SyncToy chính.

Nhấp vào Finish để lưu tên Folder Pair
Nhấp vào Finish để lưu tên Folder Pair

F. Bạn mang thể đặt những điều kiện bổ sung, chẳng hạn như ký tự đại diện để xác định file nào sẽ được bao gồm hoặc loại trừ khỏi Folder Pair lúc nó được chạy. Theo mặc định, tất cả những file được bao gồm để SyncToy xử lý lúc Folder Pair chạy.

Lưu ý: Thông tin Folder Pair được lưu vào:

C:{User}AppDataLocalMicrosoftSyncToy2.0

Để duy trì liên kết Folder Pair, một file tên SyncToy_{number}.dat được lưu trong root của mỗi thư mục. Nếu xóa file này, bạn sẽ ko thể chạy Folder Pair.

7. Chạy một Folder Pair:

A. Từ bảng điều lúcển chính SyncToy, tìm Folder Pair bạn muốn chạy. Có thể tìm nhiều cặp mang sẵn hoặc tìm từng cặp theo yêu cầu.

Chọn Folder Pair muốn chạy
Chọn Folder Pair muốn chạy

B. Bạn mang thể sử dụng tùy tìm Preview All để xem trước những hành động của Folder Pair đã tìm.

C. Tùy tìm Run All sẽ thực thi Folder Pair để tạo bản sao lưu.

Các hành động của SyncToy được lưu vào SyncToyLog.txt trong:

C:{User}AppDataLocalMicrosoftSyncToy2.0

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách sử dụng SyncToy để sao lưu dữ liệu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.