Cách sử dụng hàm Hlookup trên Excel – Sưu tầm

Công nghệ

Một trong những hàm tìm kiếm trên Excel được sử dụng nhiều nhất đó là hàm Hlookup. Hàm Hlookup về cơ bản cũng mang cú pháp hàm và tính năng như hàm Vlookup, đó là giúp người tiêu dùng tìm kiếm dữ liệu mang trong bảng Excel, với những điều kiện hoặc thông tin cho trước.

Cả 2 hàm này đều là những hàm cơ bản Excel, mang nhữngh tiêu dùng đơn thuần. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm những giá trị theo điều kiện cho trước theo cột thì hàm Hlookup lại tìm kiếm theo dòng. Có nghĩa là, người tiêu dùng sẽ chỉ định dòng điều kiện mang trên Excel rồi sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm giá trị chính xác. Khi sử dụng 2 hàm tìm kiếm này, yếu tố cột hoặc dòng chỉ định làm thông tin hay điều kiện sẽ đóng vài trò quyết định chiều tìm kiếm của hàm mà chúng ta muốn sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng mang thể kết hợp hàm Vlookup và hàm Hlookup với những hàm khác để sử dụng.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm Hlookup trên Excel.

Cách sử dụng hàm Hlookup Excel

Cú pháp hàm Hlookup trong Excel là

  • =Hlookup (giá trị đem dò, bảng giá trị dò, số thứ tự hàng cần lđấy, phạm vi tìm kiếm)

Trong đó:

  • Bảng giá trị dò: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng nhữngh sắm bảng và nhấn F4), lúc sắm ko quét tiêu đề.
  • Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, True (1) là dò tìm tương đối.

Chúng ta sẽ thực hiện xếp loại điểm trung bình lớp với bảng số liệu dưới đây. Bạn sẽ cần sử dụng tới hàm Hlookup.

Bảng dữ liệu Excel

Bước 1:

Tại ô thứ 1 của cột Xếp loại điểm trung bình cho những học sinh, chúng ta nhập công thức nhập ở ô C3 là : =HLOOKUP(B3,$A$9:$E$10,2,1), sau đó nhấn Enter. Số 2 ở đây sẽ là dòng Xếp loại trong bảng Excel với điều kiện cho trước, 1 sẽ là TRUE dò tìm tương đối.

Nhập công thức hàm Hlookup

Bước 2:

Kết quả sau đó chúng ta sẽ được xếp loại cho học sinh thứ 1 như hình dưới đây. Công thức đã dựa theo thang điểm trung bình của học sinh và điều kiện điểm xếp loại cho học sinh.

Kết quả hàm Hlookup

Chúng ta kéo xuống những ô còn lại để hoàn thành việc xếp hạng điểm trung bình cho học sinh.

Hoàn thành kết quả cho bảng

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn nhữngh sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng với điều kiện, thông tin cho trước. Hàm sẽ trả về cho người tiêu dùng kết quả chính xác dựa theo điều kiện đã đặt ra. Chúng ta cũng mang thể kết hợp Hlookup với hàm SumIf với những bảng Excek đòi hỏi nhiều kỹ năng lọc dữ liệu hơn.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách sử dụng hàm Hlookup trên Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.