Cách ngắt trang, chia phần trong Word 2016 – Sưu tầm

Công nghệ

Giới thiệu về Breaks

Khi đang làm việc trên một tài liệu sở hữu nhiều trang, đôi lúc bạn sẽ muốn kiểm soát dòng văn bản một nhữngh chính xác hơn thì Breaks (chia văn bản) sở hữu thể sẽ giúp ích cho bạn trong trường hợp này. Trong Breaks, bạn sở hữu thể lựa tậu nhiều loại tùy chỉnh chia văn bản như page breaks (chia trang), section breaks (chia phần) và column breaks (chia cột).

Tham khảo thêm video dưới đây để tìm hiểu thêm chia văn bản.

Chèn page break

Giả sử, những tiêu đề nằm trên trang thứ ba (Monthy Revenue và By Client) nhưng bảng của chúng lại ở trang phía dưới. Vậy để căn chỉnh, chúng ta sở hữu thể ấn Enter cho tới lúc tiêu đề được chuyển xuống trang thứ tư nhưng văn bản rất dễ bị xô lệch trong lúc chúng ta chỉnh sửa những phần khác của tài liệu. Do đó, thay vì áp dụng nhữngh trên chúng ta sẽ sử dụng Page break.

1. Đặt điểm chèn vào vị trí bạn muốn tạo page break. Ở ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt điểm chèn trước những tiêu đề.

Ngắt trang trong Word 2016

2. Trong tab Insert, kích lệnh Page Break hoặc nhấn phím Ctrl + Enter.

Lệnh Page Breaks trên thanh công cụ

3. Page break được chèn vào tài liệu và những tiêu đề sẽ chuyển xuống trang tiếp theo.

Chia trang trên Word

Theo mặc định, breaks thường ở chế độ ẩn. Vì vậy, nếu bạn muốn xem những điểm breaks trong tài liệu, kích lệnh Show/Hide trên tab Home.

Hiện dấu chia trang trên Word

Section breaks

Section breaks tạo ra những đường ngăn giữa những phần khác nhau của tài liệu, cho phép định dạng từ phần riêng biệt. Ví dụ, bạn muốn một phần được chia làm 2 cột mà ko cần kẻ thêm cột vào tài liệu. Word cung cấp một vài dạng của section breaks.

  • Next Page: Tùy chỉnh này chèn một section break và bắt đầu phần mới ở trang tiếp theo của văn bản.
  • Continuous: Chèn section break và cho phép tiếp tục phần mới trên cùng một trang.
  • Even PageOdd Page: Những tùy tậu này thêm section break và chuyển văn bản vào trang lẻ hoặc chẵn tiếp theo. Các tùy tậu này sở hữu thể hữu ích lúc bạn cần bắt đầu một phần mới trên một trang chẵn hoặc lẻ.

Các lệnh Section Breaks trong Word

Chèn section break

Ở ví dụ này, chúng ta sẽ thêm một section break để tách một đoạn văn từ danh sách cột.

1. Đặt điểm chèn vào vị trí bạn muốn thêm chia phần. Chúng tôi sẽ đặt nó vào trước đoạn văn muốn tách.

Văn bản được chia cột trong Word

2. Trong tab Page Layout, kích lệnh Breaks, sau đó tậu section break mong muốn từ menu thả xuống. Trong ví dụ này, chúng tôi lựa tậu Continuous để đoạn văn của chúng ta vẫn nằm trên cùng một trang với những cột.

Tùy tậu Continuous trên Word

3. Văn bản đã được tách ra.

Tách văn bản ra khỏi chia cột trong Word

4. Văn bản trước và sau lúc section break sở hữu thể được định dạng riêng. Trong trường hợp này, tôi áp dụng định dạnh one-column cho đoạn văn.

Tùy tậu Columns trong Word

5. Định dạng này sẽ được áp dụng vào section break hiện tại của tài liệu. Ví dụ này, trong lúc văn bản phía trên section break đã áp dụng định dạng two-column, đoạn văn định dạng one-column.

Văn bản sau lúc được tách khỏi cột

Các dạng Breaks khác

Khi muốn định dạng hiển thị của cột hoặc xác định văn bản xung quanh ảnh, Word cung cấp thêm một vài tùy chỉnh break khác:

  • Column: Để tạo nhiều cột, bạn sở hữu thể áp dụng column break để cân đối hiển thị cột. Sau lúc sử dụng column break, văn bản sẽ bắt đầu ở cột tiếp theo.
  • Text wrapping: Khi chèn ảnh hoặc biểu tượng vào tài liệu, bạn sở hữu thể sử dụng text-wrapping break để bắt gõ văn bản phía dưới ảnh.

Lựa tậu Page Breaks thích hợp trong Word

Gỡ bỏ chia văn bản

Theo mặc định, breaks sẽ được để ẩn. Nếu muốn xóa break, bạn sẽ phải để hiển thị break trên văn bản.

1. Trên tab Home, kích lệnh Show/Hide.

Hiển thị Breaks trên văn bản Word

2. Xác định chia đoạn bạn muốn gỡ bỏ, sau đó đặt điểm chèn vào trước break đó.

Dấu Breaks trên tài liệu Word

3. Ấn nút Delete. Chia đoạn sẽ biến mất.

Gỡ Break trong tài liệu Word

Ngoài ra bạn sở hữu thể tham khảo những bài hướng dẫn sử dụng những công cụ khác trong Word dưới đây:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách ngắt trang, chia phần trong Word 2016

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.