Cách làm tròn số trong Excel – Tin 24h

Công nghệ

Trong những bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ đơn thuần và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số chúng ta mang thể sử dụng những hàm Excel khác nhau.

Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều nhữngh khác nhau, để người sử dụng mang thể lựa mua phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp những nhữngh làm tròn số trong Excel bao gồm: làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc… mời những bạn theo dõi.

1. Hàm làm tròn ROUND

Hàm ROUND mang công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn sử dụng hàm ROUND trên Excel yếu tố trong bài viết Cách sử dụng hàm Round trong Excel.

2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm mang công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào nhữngh sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn tới hàng chục, trăm…

Hàm ROUNDUP

3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm mang công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

Hàm ROUNDDOWN

4. Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm mang công thức =MROUND(number,multiple).

Hàm sẽ làm tròn tới bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn tới bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn.

Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên lúc number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống lúc bé hơn 1/2 multiple.

  • =MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 sắp nhất mà lớn hơn 5 là 6.
  • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 sắp nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
  • =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 sắp nhất mà lớn hơn 33 là 35.
  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM lúc multiple và number ko cùng dấu nhau.

Hàm MROUND

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm mang những cú pháp như sau:

  • = CEILING(Số cần làm tròn, significance).
  • = FLOOR(number, significance).

Trong đó Significance là số cần làm tròn tới bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

tóm lại 2 hàm này sẽ mang nhữngh thực hiện tương tự hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số sắp nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

Hàm CEILING và FLOOR

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

2 hàm này sẽ làm tròn số tới số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

Hàm EVEN, hàm ODD

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta mang cú pháp hàm INT là = INT(number).

Hàm INT

Ta mang cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ nhữngh mà bạn muốn cắt bớt số.

  • num_digits > 0: nếu number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).
  • num_digits = 0 hoặc ko nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
  • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà ko làm tròn.

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc ko mang. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Hàm TRUNC

Trên đây là những nhữngh để làm tròn số trong Excel, với những trường hợp làm tròn số khác nhau. Tùy theo mục đích và nội dung yêu cầu làm tròn số kiểu nào trong bảng số liệu mà bạn lựa mua hàm làm tròn số cho phù hợp.

Xem thêm:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách làm tròn số trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.