Cách giải nén file Zip trên máy tính – Sưu tầm

Công nghệ

Các file nén thường ko thể sử dụng được cho tới lúc bạn giải nén chúng khỏi thư mục ZIP. Hãy nhớ rằng những thư mục ZIP khác với những loại file nén khác (ví dụ, những file RAR) ở chỗ chúng ko yêu cầu ứng dụng đặc thù để mở trên máy tính.

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn nhữngh giải nén file Zip trên máy tính Windows, Mac và Linux.

Giải nén file .zip trong Windows

Sử dụng tính năng mang sẵn trong Windows

Windows tư vấn giải nén file .zip mà ko cần cài thêm bất cứ công cụ nào khác. Để giải nén file .zip trong Windows bạn làm như sau:

  • Lưu file .zip đã tải xuống vào ổ cứng.
  • Nhấp chuột phải vào file và tìm “Extract all“. Thao tác này sẽ mở trình hướng dẫn giải nén.
  • Nhấp vào “Browse” và tìm vị trí để trích xuất những file nếu bạn ko muốn lưu file ở vị trí mặc định mà Windows tìm. (Thường là thư mục chứa file nén gốc)
  • Chọn tùy tìm “Make a new folder” để tạo thư mục mới nếu cần.
  • Chọn Show extracted files when complete để hiển thị file sau lúc trích xuất hoặc bỏ nếu bạn muốn.
  • Nhấp vào “Extract” để bắt đầu quá trình trích xuất.

Khi quá trình giải nén file kết thúc, nếu đã tìm Show extracted… thì thư mục chứa file đã giải nén sẽ hiển thị để bạn bắt đầu làm việc với những file.

Sử dụng PowerShell

Cách nén file bằng PowerShell

Để nén file bằng PowerShell, bạn mang thể sử dụng cmdlet Compress-Archive. Tất cả những gì bạn phải làm là trỏ tới những file muốn nén và nơi để lưu file zip. Dưới đây là những bước cần thực hiện:

1. Mở menu Start bằng nhữngh nhấn phím Start trên bàn phím.

2. Nhập PowerShell và nhấn Enter để mở.

3. Sau lúc mở cửa sổ PowerShell, hãy thực thi lệnh dưới đây để nén file. Thay thế <FilePath> bằng đường dẫn thực của file bạn muốn nén và <DestinationPath> bằng đường dẫn thư mục nơi bạn muốn lưu file nén.

Compress-Archive -LiteralPath '<FilePath>' -DestinationPath '<DestinationPath>'

4. Ngay sau lúc bạn thực thi lệnh, PowerShell sẽ nén và lưu file đó vào đích được chỉ định.

PowerShell sẽ nén và lưu file đó vào đích được chỉ định
PowerShell sẽ nén và lưu file đó vào đích được chỉ định

5. Bạn mang thể đóng cửa sổ PowerShell.

Cách nén nhiều file hoặc thư mục bằng PowerShell

Nếu muốn nén nhiều file hoặc một thư mục chứa file và/hoặc thư mục con, bạn cũng mang thể làm điều đó từ PowerShell. Dưới đây là những bước để nén nhiều file hoặc thư mục bằng PowerShell.

1. Đầu tiên, đặt tất cả những file bạn muốn nén vào một thư mục duy nhất.

2. Tiếp theo, mở menu Start.

3. Tìm kiếm PowerShell và mở nó.

4. Trong cửa sổ PowerShell, thực thi lệnh này. Thay thế <FolderPath> bằng đường dẫn thư mục thực mà bạn muốn nén và <DestinationPath> bằng đường dẫn đích mà bạn muốn lưu file zip đã nén.

Compress-Archive -LiteralPath '<FolderPath>' -DestinationPath '<DestinationPath>'

5. Tùy thuộc vào dung lượng thư mục hoặc file, mang thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất quá trình nén.

Tùy thuộc vào dung lượng thư mục hoặc file, mang thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất quá trình nén
Tùy thuộc vào dung lượng thư mục hoặc file, mang thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất quá trình nén

6. Sau lúc hoàn tất, hãy đóng cửa sổ PowerShell.

Bạn mang thể tìm thđó file nén zip ở đích mà bạn đã đặt trong lệnh trên.

Giải nén file bằng PowerShell

Cũng tương tự lúc nén file bằng PowerShell, bạn cũng mang thể giải nén file bằng cmdlet Expand-Archive của PowerShell. Chỉ cần trỏ PowerShell tới file zip bạn muốn giải nén và cung cấp thư mục đích.

1. Mở cửa sổ PowerShell.

2. Trong PowerShell, thực thi lệnh dưới đây, thay thế <ZipFilePath><DestinationPath> bằng đường dẫn file zip thực và đường dẫn thư mục đích tương ứng.

Expand-Archive -LiteralPath <ZipFilePath> -DestinationPath <DestinationPath>

3. Sau lúc giải nén, hãy đóng cửa sổ PowerShell.

Giải nén file bằng PowerShell
Giải nén file bằng PowerShell

Bạn mang thể tìm thđó những file được giải nén trong một thư mục trong đường dẫn đích.

Giải nén file .zip trong Linux

Các file Zip rất phổ biến trước đây, lúc vận tốc tải xuống chậm và mọi byte được lưu đều rất cần thiết. Tuy nhiên, Zip là một loại file khá phổ biến. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải mở một file .zip mà thôi.

Tùy thuộc vào bản phân phối đang sử dụng, việc trích xuất một kho lưu trữ Zip mang thể rất dễ dàng. Mặc dù vậy, biết thêm một số nhữngh tăng hơn để mở và xử lý nội dung file .zip cũng rất hữu ích.

Giải nén bằng GUI

Trên hầu hết những môi trường desktop Linux, việc giải nén một file rất dễ dàng. Chỉ cần nhấp chuột phải vào file và bạn sẽ thđó một vài tùy tìm. Bạn mang thể tìm “Extract Here” hoặc “Unzip Here” tại đây.

Bạn cũng sẽ thđó tùy tìm “Extract To” để trích xuất tới một vị trí cụ thể. Tùy tìm này rất hữu ích nếu bạn đang tìm nhữngh giải nén một file từ thư mục Downloads sang một nơi khác. Không phải mọi môi trường desktop đều được cài đặt những công cụ này, nhưng nếu mang, thì đây là phương pháp đơn thuần nhất.

Giải nén bằng GUI

Nếu desktop của bạn ko bao gồm những shortcut tiện dụng này, bạn chỉ mang thể mở file .zip trong chương trình lưu trữ GUI. Chương trình này bao gồm Gnome Archive Manager trên desktop Gnome, Ark trên desktop KDE, v.v…

Nếu ko mang sẵn tiện ích lưu trữ GUI hoặc đang tìm kiếm những tính năng mạnh mẽ hơn, hãy lựa tìm dòng lệnh.

Giải nén file bằng dòng lệnh

Một số tiện ích dòng lệnh Linux mang tên phức tạp, nhưng điều đó ko đúng trong trường hợp này. Lệnh giải nén một file trên Linux được gọi đơn thuần là unzip.

Cách đơn thuần nhất để giải nén một file trên dòng lệnh Linux là chạy lệnh sau:

unzip filename.zip

Giải nén bằng dòng lệnh

Lệnh này sẽ giải nén file trực tiếp trong thư mục mà nó được đặt. Nếu bạn muốn giải nén trong một thư mục khác, bạn cũng mang thể làm điều đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn mang một file trong thư mục tải xuống, muốn trích xuất trong thư mục chính. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau.

unzip filename.zip -d ~/

Xem trước nội dung file Zip trên dòng lệnh

Trên desktop, bạn mang thể thường xuyên nhấp đúp vào file Zip để xem nội dung của nó trước lúc giải nén. Tuy nhiên, ko thể làm như vậy trên dòng lệnh.

Xem trước nội dung file

Điều đó ko mang nghĩa là bạn ko thể xem trước nội dung của file Zip. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau:

unzip -l filename.zip

Nội dung của file sẽ hiển thị trong một dòng tại một thời điểm.

Trích xuất mang sản phẩm hiếm những phần của file Zip

Bây giờ bạn đã biết xem trước nội dung của file Zip. Bạn mang thể xem sét rằng mình ko cần tất cả mọi thứ trong file đó. Trong tình huống này, bạn mang thể xử lý theo hai nhữngh khác nhau: Trích xuất một hoặc hai file từ kho lưu trữ Zip hoặc tìm một file ko cần thiết để loại trừ khỏi quá trình trích xuất.

Để trích xuất một file duy nhất từ ​​kho lưu trữ Zip, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn đầy đủ. Có nghĩa là nếu mang một thư mục mang tên Folder chứa mọi thứ, bạn sẽ cần chỉ định đường dẫn đầy đủ tới thư mục đó.

unzip filename.zip "Folder/file1.txt"

Trích xuất mang sản phẩm hiếm

Nếu bạn muốn giải nén file mà ko tạo thư mục mới, hãy sử dụng tham số -j:

unzip -j filename.zip "Folder/file1.txt"

Cách loại trừ một file khỏi quá trình tích xuất cũng tương tự, nhưng sử dụng tham số -x. Nếu muốn loại trừ file “file.txt”, hãy chạy lệnh sau:

unzip filename.zip -x "Folder/file1.txt"

Loại trừ 1 file khỏi quá trình trích xuất

Giải nén file .zip trong UNIX

Có một số phương pháp nén và giải nén file Zip trong UNIX. Bạn nên sử dụng chức năng “zip” để nén những file của mình sao cho dễ sử dụng và mang tính portable. (Các file nén trong Unix mang thể được trích xuất bằng những công cụ khác nhau trên những nền tảng khác nhau bao gồm Windows).

Dưới đây là những phương thức “giải nén” khác nhau. Phương thức giải nén “đúng” phụ thuộc vào phương thức được sử dụng để nén file. Bạn mang thể cho biết phương thức nén file thông qua phần phát triển thêm file (ví dụ: .zip, .tar, .gz, v.v…)

Xin lưu ý rằng phương thức giải nén mà bạn sử dụng được xác định bởi tên file bạn đang nỗ lực giải nén. Ví dụ, nếu bạn đang nỗ lực giải nén một file mang tên là file.tar – bạn sẽ sử dụng phương thức được mô tả trong “tar”. Các file kết thúc bằng .gzip hoặc .gz cần được trích xuất bằng phương thức được mô tả trong “gunzip“.

Zip

Nếu bạn mang một file nén mang tên myzip.zip và muốn giải nén những file, bạn sẽ nhập:

unzip myzip.zip

Việc nhập zip hay unzip sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt công dụng, hiển thị sắp như tất cả những tùy tìm mang sẵn.

Tar

Để giải nén một file được nén bằng tar (ví dụ: filename.tar), gõ lệnh sau từ dấu nhắc SSH của bạn:

tar xvf filename.tar

Về cơ bản, lệnh này mang nghĩa là bạn sẽ thđó file “bùng nổ”, vì vậy đừng lo lắng lúc bạn thđó màn hình của mình cuộn một nhữngh dữ dội. Nó cũng mang nghĩa là bạn sẽ thđó bất kỳ lỗi nào trong file nén.

Gunzip

Để giải nén một file được nén bằng gunzip, hãy nhập như sau:

gunzip filename_tar.gz

Sau đó nếu bạn ko nhận thđó mang bất kỳ lỗi gì, hãy nhập:

tar xvf filename_tar

Giải nén file .zip trên máy Mac

Nếu bạn đã mua media kỹ thuật số mang chứa nhiều file, bạn sẽ tải xuống một file .zip chứa toàn bộ gói đó. Sau lúc việc tải xuống hoàn tất, bạn sẽ tìm thđó nó ở vị trí tải xuống mặc định của mình. Nếu bạn ko Chắn chắn chắn thư mục tải xuống mặc định của mình ở đâu, hãy tiến hành kiểm tra.

Giải nén file Zip trên Mac

Trước lúc bạn thêm file vào thư viện media player, trước tiên bạn phải “trích xuất” những file. Nếu bạn kích đúp vào gói .zip mà bạn đã tải xuống, Archive Utility sẽ xuất hiện và tự động trích xuất những file của bạn. Nếu nhấp đúp ko mang tác dụng, vui lòng thử những nhữngh sau:

1. Nhấp chuột phải vào gói .zip, và tìm Open With > Archive Utility (default).

Mở với Archive Utility

2. Archive Utility sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn và sẽ hiển thị tiến trình trích xuất.

Tiến trình giải nén

3. Khi những file đã được trích xuất, chúng sẽ xuất hiện trong một thư mục nằm ở cùng một vị trí với file .zip gốc.

File giải nén nằm cùng vị trí với file gốc

Bây giờ bạn mang thể mở file media của mình bằng nhữngh thêm những file đã giải nén vào media player bạn tìm.

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách giải nén file Zip trên máy tính

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.