Cách dùng hàm Min, Max trong Excel – Tin 24h

Công nghệ

Các hàm đếm và hàm tìm kiếm giá trị là những hàm cơ bản trong Excel. Chẳng hạn để tìm kiếm giá trị sẽ sử dụng tới hàm Vlookup hay với hàm đếm ta mang hàm Min, hàm Max.

Hàm Min và hàm Max sẽ sử dụng để tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu, mang thể cả bảng tính hoặc chỉ 1 vùng dữ liệu nhất định. Cách sử dụng hàm Min và hàm Max trên Excel rất đơn thuần và sẽ được Quản trị mạng hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

1. Công thức sử dụng hàm Min và hàm Max

Cú pháp sử dụng hàm Max là =Max (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người sử dụng chỉ định.

Cú pháp sử dụng hàm Min là =Min (Number 1, Number2,….). Hàm sẽ trả về giá trị thấp nhất trong vùng dữ liệu.

Number 1, Number2,…là những đối số hoặc vùng dữ liệu.

2. Cách sử dụng hàm Min và hàm Max

Chúng ta sẽ mang bảng ví dụ dưới đây với điểm 3 môn của những học sinh.

Bảng dữ liệu Excel

1. Tìm điểm cao nhất trong lớp

Chúng ta sẽ nhập công thức =Max(D2:F6) tại ô hiển thị kết quả.

Tìm điểm cao nhất

Kết quả sẽ mang điểm học sinh cao nhất lớp là 9.

Điểm cao nhất lớp

2. Tìm điểm thấp nhất lớp

Bạn nhập công thức =MIN(D2:F6) tại ô hiển thị kết quả.

Tìm điểm thấp nhất

Kết quả sẽ mang điểm số thấp nhất trong lớp.

Điểm thấp nhất lớp

3. Tìm điểm Toán cao nhất trong lớp

Với việc tìm điểm cao nhất trong một cột dữ liệu, chúng ta cũng nhập công thức tương tự, nhưng sẽ khoanh vùng dữ liệu lại.

Bạn nhập công thức =MAX(D2:D6) trong đó D2:D6 là cột điểm môn Toán.

Điểm Toán cao nhất

Kết quả sẽ được điểm Toán cao nhất trong lớp.

Điểm Toán cao nhất

4. Tìm điểm Văn thấp nhất

Với tìm điểm Văn thấp nhất bạn nhập vào công thức =Min(E2:E6) và cũng sẽ được kết quả chính xác.

Điểm Văn thấp nhất

5. Tìm điểm cao nhất từng môn

Nếu bạn nhập công thức tìm điểm cao nhất cho từng môn sẽ khá mất thời gian.

Chúng ta sẽ tìm điểm cao nhất của môn Toán với hàm Max, sau đó để chuột ở dưới góc phải ô lúc xuất hiện dấu cùng giữ chuột và rê chuột tới những vị trí cần tính. Kết quả sẽ được điểm số cao nhất ở từng môn.

Điểm cao nhất từng môn

6. Tìm điểm thấp nhất từng môn

Với tìm điểm thấp nhất cho từng môn bạn cũng nhập hàm Min cho môn Toán, rồi cũng kéo kết quả về những ô còn lại.

Điểm thấp nhất từng môn

Trên đây là những ví dụ cụ thể lúc sử dụng hàm Min và hàm Max trên Excel. Người sử dụng chỉ cần khoanh vùng tìm kiếm cụ thể, chính xác thì nhữngh thực hiện rất đơn thuần và nhanh chóng.

Xem thêm:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách sử dụng hàm Min, Max trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.