Cách dùng hàm Match để tìm kiếm giá trị xác định, có ví dụ – Tin 24h

Công nghệ

Hàm Match trong Excel là hàm tìm kiếm một giá trị xác định trước trong một phạm vi ô rồi trả về đúng vị trí tương đối của giá trị trong phạm vi đó.

Hàm Match là hàm phổ biến trong những hàm Excel, được sử dụng khá nhiều lúc xử lý những bảng dữ liệu Excel và tính toán. Trong 1 bảng dữ liệu, lúc bạn muốn tìm kiếm một giá trị xác định nào đó trong 1 mảng, hay phạm vi ô, hàm Match sẽ trả về đúng với vị trí của giá trị đó trong mảng hay trong phạm vị của bảng dữ liệu.

Điều này giúp người sử dụng với thể tìm nhanh được giá trị mình cần, mà ko phải tìm theo nhữngh thủ công, nhất là với những bảng nhiều số liệu sẽ tốn thời gian. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm Match trong Excel.

Cú pháp hàm Match trong Excel

Cú pháp hàm Match trong Excel là: =Match(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type]).

Trong đó:

 • Lookup_value: giá trị tìm kiếm trong mảng Lookup_array. Giá trị này với thể là số, văn bản, giá trị logic hoặc một tham chiếu ô tới một số, văn bản hay giá trị logic, nên phải với.
 • Lookup_array: mảng hay phạm vị ô được tìm kiếm, nên với.
 • Match_type: kiểu tìm kiếm, ko nhất thiết phải với.

3 kiểu tìm kiếm trong hàm Match trên Excel:

 • 1 hoặc bỏ qua (Less than): hàm Match tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng với lookup_value. Nếu người sử dụng tìm kiểu tìm kiếm này thì lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 • 0 (Exact Match): hàm Match sẽ tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác với lookup_value. Các giá trị trong lookup_array với thể được sắp xếp theo bất kỳ giá trị nào.
 • -1 (Greater than): hàm Match tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hoặc bằng với lookup_value. Giá trị trong lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Lưu ý lúc sử dụng hàm Match:

 • Hàm Match sẽ trả về vị trí của giá trị tìm kiếm trong lookup_array, ko trả về chính giá trị tìm kiếm.
 • Có thể sử dụng chữ hoa hay chữ thường trong lúc tìm kiếm giá trị dạng text.
 • Khi ko tìm được giá trị tìm kiếm trong lookup_array, hàm Match sẽ báo lỗi giá trị tìm kiếm.
 • Trong trường hợp Match_type là 0 và giá trị tìm kiếm lookup_value dạng text thì giá trị tìm kiếm với thể chứa những ký tự dấu * (cho chuỗi ký tự) và dấu hỏi chấm (cho ký tự đơn). Nếu muốn tìm dấu hỏi chấm hay dấu sao thì gõ dấu ngã trước ký tự đó.
 • Nếu ko nhập gì thì hàm Match mặc định đó là 1.

Ví dụ về hàm Match

Ví dụ 1:

Chúng ta sẽ lđấy ví dụ với bảng tổng số những sản phẩm dưới đây.

Bảng tìm kiếm giá trị

Trường hợp 1: Kiểu tìm kiếm là 1 hoặc bỏ qua

Tìm kiếm vị trí số 61 trong cột Tổng số ở bảng dữ liệu, nghĩa là tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị tìm kiếm. Chúng ta nhập công thức là =MATCH(64,C2:C6,1).

Kiểu tìm kiếm 1 trong Match

Vì giá trị 64 ko với trong cột Tổng số nên hàm sẽ trả về vị trí của giá trị nhỏ sắp nhất mà giá trị nhỏ hơn 64 là 63. Kết quả sẽ trả về giá trị ở vị trí thứ 2 trong cột.

Kết quả tìm kiếm hàm Match kiểu 1

Trường hợp 2: Kiểu tìm kiếm là 0

Tìm kiếm vị trí của giá trị 70 trong bảng dữ liệu. Chúng ta sẽ với công thức nhập là =MATCH(70,C2:C6,0) rồi nhấn Enter.

Kiểu tìm kiếm 0 trong hàm Match

Kết quả trả về sẽ là vị trí của giá trị 70 trong cột Tổng số là vị trí thứ 4.

Kết quả tìm kiếm kiểu 0 trong hàm Match

Trường hợp 3: Kiểu tìm kiếm là -1

Chúng ta sẽ với công thức là =MATCH(65,C2:C6,-1) như hình dưới đây.

Kiểu tìm kiếm -1 trong hàm Match

Tuy nhiên do mảng ko được sắp xếp theo thứ tự giảm dần nên sẽ báo lỗi như hình dưới đây.

Báo lỗi trong hàm Match

Ví dụ 2:

Cho bảng dữ liệu nhóm học sinh dưới đây. Tìm thứ tự lớp của học sinh trong bảng dữ liệu này, với thứ tự cho trước ở bên dưới.

Sắp xếp thứ tự trong bảng

Công thức tìm kiếm thứ tự là =MATCH(D2,$D$6:$D$8,0) rồi nhấn Enter.

Hàm Match tìm kiếm vị trí

Ngay sau đó kết quả trả về sẽ là thứ tự chính xác của học sinh theo từng lớp, sắp xếp theo quy luật cho trước.

Kết quả tìm kiếm vị trí thứ tự

Trên đây là những ví dụ cũng như những trường hợp yếu tố sử dụng hàm Match trên Excel. Với hàm này, người sử dụng với thể tìm kiếm vị trí xác định chính xác của giá trị trong phạm vi tìm kiếm, hay sắp xếp lại đúng thứ tự mà ko cần phải thực hiện theo nhữngh thủ công.

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách sử dụng hàm Match để tìm kiếm giá trị xác định, với ví dụ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.