Cách dùng hàm DSUM để tính tổng với điều kiện phức tạp trong Excel – Tin 24h

Công nghệ

Trong những hàm cơ bản Excel thì hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng. Hàm này sẽ tính tổng của một trường, hoặc 1 cột để thỏa mãn điều kiện mà bạn đưa ra trong bảng dữ liệu. Công thức sử dụng hàm DSUM cũng như nhữngh tính tổng sở hữu điều kiện của hàm tương đối đơn thuần và nhanh hơn so với hàm SUMIF trên Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhữngh sử dụng hàm DSUM trên Excel để tính tổng cột với điều kiện cho trước.

Hướng dẫn tính tổng sở hữu điều kiện bằng DSUM

Hàm DSUM là hàm cùng những số trong một trường, cột trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với những điều kiện xác định. Cú pháp hàm là DSUM =DSUM(database; field; criteria).

Trong đó:

  • Database là đối số nên, là cơ sở dữ liệu được tạo từ 1 phạm vi ô. Danh sách dữ liệu này sẽ chứa những dữ liệu là những trường, gồm trường để kiểm tra điều kiện và trường để tính tổng. Danh sách chứa hàng thứ nhất là tiêu đề cột.
  • Field là đối số nên chỉ rõ tên cột tiêu dùng để tỉnh tổng những số liệu. Có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép, hoặc tiêu dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách ko tiêu dùng dấu ngoặc kép, hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.
  • Criteria là đối số nên, phạm vi ô chứa điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra.

Lưu ý người tiêu dùng

  • Có thể tiêu dùng phạm vi bất kỳ cho criteria nếu phạm vi đó chứa ít nhất 1 nhãn cột và ít nhất 1 ô bên dưới tiêu đề cột mà sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không đặt phạm vi điều kiện ở phía dưới danh sách vì sẽ ko sở hữu vị trí thêm những thông tin khác vào danh sách.

Chúng ta sẽ xử lý bảng dữ liệu như hình dưới đây.

Bảng dữ liệu Excel

1. Tính tổng số tiền đã bán của sản phẩm iPhone

Bước 1:

Trước hết chúng ta tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM để tính tổng số tiền đã bán của những sản phẩm iPhone. Điều kiện cho hàm DSUM là iPhone*.

Tạo cột hàm

Bước 2:

Tiếp tới người tiêu dùng nhập công thức hàm DSUM là =DSUM(A6:E13;”Thành Tiền”;C2:C3).

Trong đó:

  • A6:E13 là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • “Thành Tiền” là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C2:C3 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.

Nhập công thức hàm

Nhấn Enter và chúng ta sẽ được kết quả chính xác như hình.

Kết quả hàm DSUM

Hoặc người tiêu dùng sở hữu thể thay giá trị trong Field thành tham chiếu tới cột Thành tiền. Công thức nhập là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3). Kết quả cũng tương tự như lúc bạn nhập cột Thành tiền vào công thức.

Thay tên cột

2. Tính tổng số tiền sản phẩm đã bán sở hữu số lượng lớn hơn hoặc bằng 5.

Bước 1:

Đầu tiên người tiêu dùng cũng sẽ cần tạo phạm vi điều kiện với tiêu đề cột Số lượng bán và giá trị điều kiện là >=5 như hình dưới đây.

Điều kiện cho giá trị

Bước 2:

Chúng ta nhập công thức hàm là =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3) và nhấn Enter.

Nhập công thức

Kết quả tổng số tiền sẽ như trong hình.

Tính tổng cột sở hữu điều kiện

tóm lại nhữngh sử dụng hàm DSUM trên Excel vô cùng đơn thuần. Bạn sở hữu thể sử dụng hàm để tính tổng những giá trị theo cột với điều kiện đơn thuần. Với những điều kiện phức tạp hơn chúng ta sở hữu thể sử dụng hàm SUMIF.

Xem thêm:

Chúc những bạn thực hiện thành công!

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cách tiêu dùng hàm DSUM để tính tổng với điều kiện phức tạp trong Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.