Các loại biển báo cấm, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm, biển báo phụ, vạch kẻ đường – Tin 24h

Công nghệ
Số biển, tên biển cấm Nội dung biển cấm
Biển số 101: Đường cấm
Biển số 101: Đường cấm
Cấm tất cả những phương tiện cơ giới, thô sơ đi lại cả hai hướng, trừ xe ưu tiên.
Biển số 102: Cấm đi ngược chiều
Biển số 102: Cấm đi ngược chiều
Cấm tất cả những phương tiện cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển cấm, trừ xe ưu tiên.
Biển số 103a: Cấm ô tô
Biển số 103a: Cấm ô tô
Cấm tất cả những loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh với thùng, trừ môtô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 103b: Cấm ô tô rẽ phải
Biển số 103b: Cấm ô tô rẽ phải
Cấm xe cơ giới bao gồm cả môtô 3 bánh với thùng RẼ PHẢI, trừ môtô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biến số 103c: Cấm ô tô rẽ trái
Biến số 103c: Cấm ô tô rẽ trái
Cấm xe cơ giới bao gồm cả mô tô 3 bánh với thùng RẼ TRÁI, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 104: Cấm mô tô
Biển số 104: Cấm mô tô
Cấm tất cả những loại mô tô, trừ mô tô được ưu tiên.
Biển số 105: Cấm ô tô và mô tô
Biển số 105: Cấm ô tô và mô tô
Cấm tất cả những loại xe cơ giới và mô tô đi qua, trừ xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 106a: Cấm xe tải
Biển số 106a: Cấm xe tải
Cấm tất cả những loại ô tô chở hàng với trọng tải từ 1,5 tấn trở lên, trừ xe ưu tiên. Biển với hiệu lực cả với xe máy kéo, xe máy chuyên tiêu dùng.
Biển số 106b: Cấm xe tải từ 2,5 tấn
Biển số 106b: Cấm xe tải từ 2,5 tấn
Cấm xe với tổng trọng lượng (trọng lượng xe cùng hàng) vượt quá con số ghi trên biển. Biển với hiệu lực cả với xe máy kéo, xe máy chuyên tiêu dùng.
Biển số 106c: Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Biển số 106c: Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Biển số 107: Cấm ô tô khách và ô tô tải
Biển số 107: Cấm ô tô khách và ô tô tải
Cấm ô tô chở khách và những loại ô tô tải kể cả máy kéo và xe máy thi công chuyên tiêu dùng, trừ xe ưu tiên.
Biển số 108: Cấm ô tô, máy kéo kéo moóc và sơ mi rơ moóc
Biển số 108: Cấm ô tô, máy kéo kéo moóc và sơ mi rơ moóc
Cấm tất cả những loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả mô tô, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ô tô sơ-mi rơ-moóc và những xe ưu tiên.
Biến số 109: Cấm máy kéo
Biến số 109: Cấm máy kéo
Cấm tất cả những loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích.
Biển 110a: Cấm đi xe đạp
Biển 110a: Cấm đi xe đạp
Cấm xe đạp đi qua. Biển ko với giá trị cấm người dắt xe đạp.
Biển 110b: Cấm xe đạp thồ
Biển 110b: Cấm xe đạp thồ
Cấm xe đạp thồ đi qua. Biển ko cấm người dắt loại xe này.
Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Cấm xe gắn máy. Biển ko với giá trị với xe đạp.
Biển số 111b: Cấm xe lam
Biển số 111b: Cấm xe lam
Cấm xe 3 bánh loại với động cơ như xe lam, xích lô máy…
Biển báo cấm 111c: Cấm xe lôi máy
Biển báo cấm 111c: Cấm xe lôi máy
Cấm xe ba bánh loại với động cơ như xe lôi máy…
Biển số 111d: Cấm xe 3 bánh loại ko với động cơ
Biển số 111d: Cấm xe 3 bánh loại ko với động cơ
Cấm xe 3 bánh loại ko với động cơ như xích lô, xe lôi đạp…
Biển số 112: Cấm người đi bộ
Biển số 112: Cấm người đi bộ
Cấm người đi bộ qua lại.
Biển số 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Biển số 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Cấm xe thô sơ, đi lại do người kéo, đẩy đi qua. Biển ko với giá trị cấm xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên tiêu dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển số 114: Cấm xe xúc vật kéo
Biển số 114: Cấm xe xúc vật kéo
Cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng.
Biển số 115: Hạn chế trọng lượng xe
Biển số 115: Hạn chế trọng lượng xe
Cấm những loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, với tổng trọng lượng (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Biển số 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, với tổng trọng lượng (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 117: Hạn chế chiều cao
Biển số 117: Hạn chế chiều cao
Cấm xe cơ giới và thô sơ với chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển, kể cả những xe ưu tiên (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu tới điểm cao nhất của xe hoặc hàng).
Biển số 118: Hạn chế chiều ngang
Biển số 118: Hạn chế chiều ngang
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên với chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 119: Hạn chế chiều dài ô tô
Biển số 119: Hạn chế chiều dài ô tô
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, với độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển.
Biển số 120: Hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo kéo moóc, sơ mi rơ moóc
Biển số 120: Hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo kéo moóc, sơ mi rơ moóc
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi rơ-moóc và những loại xe ưu tiên kéo moóc, với độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển.
Biển số 121: Cự ly tối thiểu giữa 2 xe
Biển số 121: Cự ly tối thiểu giữa 2 xe
2 xe phải đi nhữngh nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển (đơn vị tính bằng mét).
Biển số 122: Dừng lại
Biển số 122: Dừng lại
Buộc xe cơ giới và thô sơ kể cả xe ưu tiên giới hạn lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi lúc thđó những tín hiệu (do người điều lúcển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp trên đường ko đặt tín hiệu đèn cờ, ko với người điều lúcển giao thông hoặc những tín hiệu đèn ko bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi lúc trên đường ko còn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Biển số 123a: Cấm rẽ trái
Biển số 123a: Cấm rẽ trái
Cấm những loại xe cơ giới và thô sơ rẽ trái ở những vị trí đường giao nhau, trừ xe ưu tiên. Biển này ko với giá trị cấm xe quay đầu.
Biển số 123b: Cấm rẽ phải
Biển số 123b: Cấm rẽ phải
Cấm những loại xe cơ giới và thô sơ rẽ phải ở những vị trí đường giao nhau, trừ xe ưu tiên. Biển này ko với giá trị cấm xe quay đầu.
Biển số 124a: Cấm quay đầu xe
Biển số 124a: Cấm quay đầu xe
Cấm những loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ những xe ưu tiên. Biển này ko cấm rẽ trái.
Biển số 124b: Cấm ô tô quay đầu xe
Biển số 124b: Cấm ô tô quay đầu xe
Cấm ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ xe ưu tiên. Biển này ko cấm rẽ trái.
Biển số 124c: Cấm rẽ trái và quay đầu xe
Biển số 124c: Cấm rẽ trái và quay đầu xe
Cấm tất cả những loại xe thô sơ và cơ giới quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ trái, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124d: Cấm rẽ phải và quay đầu xe
Biển số 124d: Cấm rẽ phải và quay đầu xe
Cấm tất cả những loại xe thô sơ và cơ giới quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ phải, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe
Biển số 124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe
Cấm xe ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ trái, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe
Biển số 124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe
Cấm xe ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ phải, trừ xe ưu tiên.
Biển số 125: Cấm vượt
Biển số 125: Cấm vượt
Cấm những loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe ưu tiên.
Biển số 126: Cấm ô tô tải vượt
Biển số 126: Cấm ô tô tải vượt
Cấm những loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác. Biển với hiệu lực cấm tất cả những loại ô tô tải với trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5 tấn kể cả xe ưu tiên vượt xe cơ giới khác.
Biển số 127: Tốc độ tối đa cho phép
Biển số 127: Tốc độ tối đa cho phép
Tốc độ tối đa mà xe cơ giới được phép chạy, trừ xe ưu tiên.
Biển số 128: Cấm sử dụng còi
Biển số 128: Cấm sử dụng còi
Cấm những loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển số 129: Kiểm tra
Biển số 129: Kiểm tra
Báo nơi đặt chốt kiểm tra, những loại phương tiện vận tải qua đó phải giới hạn lại để làm thủ tục kiểm tra theo quy định.
Biển số 130: Cấm giới hạn đỗ xe
Biển số 130: Cấm giới hạn đỗ xe
Cấm những loại xe cơ giới giới hạn và đỗ ở phía đường với đặt biển trừ xe ưu tiên.
Biển số 131a: Cấm đỗ xe
Biển số 131a: Cấm đỗ xe
Cấm đỗ xe, trừ xe được ưu tiên.
Biển số 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ
Biển số 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ
Cấm đỗ xe cơ giới vào ngày lẻ.
Biển số 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn
Biển số 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn
Cấm đỗ xe cơ giới vào ngày chẵn.
Biển số 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Biển số 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên phải nhường đường cho xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua những đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.
Biển số 133: Hết cấm vượt
Biển số 133: Hết cấm vượt
Hết đoạn đường cấm vượt.
Biển số 134: Hết hạn chế vận tốc tối đa
Biển số 134: Hết hạn chế vận tốc tối đa
Hết đoạn đường hạn chế vận tốc tối đa.
Biển số 135: Hết tất cả những lệnh cấm
Biển số 135: Hết tất cả những lệnh cấm
Hết đoạn đường với nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.
Biển số 136: Cấm đi thẳng
Biển số 136: Cấm đi thẳng
Cấm tất cả những loại xe đi thẳng trên đoạn đường phía trước
Biển số 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Biển số 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Cấm tất cả những loại xe rẽ trái và rẽ phải trên những ngả đường phía trước.
Biển số 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Biển số 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Đường qua nút giao cấm tất cả những loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Biển số 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Biển số 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Đường qua nút giao cấm tất cả những loại xe đi thẳng và rẽ phải.
Biển số 140: Cấm xe công nông
Biển số 140: Cấm xe công nông
Đường cấm xe công nông đi vào.

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Các loại biển báo cấm, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm, biển báo phụ, vạch kẻ đường

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.