Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go – Sưu tầm

Công nghệ

Pokémon Go trở thành hiện tượng nuôi, nhốt và huấn luyện thú ảo mới khắp cùng đồng người chơi game. Mỗi vị huấn luận viên chính là người chơi sẽ tìm mọi nhữngh để sở hữu thể thu thập cho mình nhiều loại Pokémon, lạ lùng là những loại Pokémon mạnh bạo với điểm CP cao. Có càng nhiều sẽ giúp tăng lực lượng sức mạnh chiến binh Pokémon mà bạn đang huấn luyện. Tuy nhiên, lúc tham gia chiến đấu việc sở hữu nhiều loại Pokémon chưa chắc chắn giúp bạn thắng trận.

Pokémon được chia làm những hệ khác nhau và sở hữu những đặc tính, sức mạnh của từng loài. Có thể hệ Pokémon này là khắc tinh của hệ Pokémon khác, nhưng nó cũng sở hữu thể bại trận trước một loại Pokémon khác. Vì thế, nắm rõ được sức mạnh, đặc điểm từng loại sẽ giúp bạn sở hữu chiến thuật đưa Pokémon nào ra trận.

Các hệ Pokémon trong Pokémon Go

Move của Pokémon được chia làm hai loại là: Physical Attack (Đòn đánh Vật lý) và Special Attack (Đòn đánh Đặt biệt).

 • Physical Attack gồm những hệ: Normal (thường), Fighting (đánh đấm), Flying (bay), Poison (độc), Ground (đất), Rock (đá), Bug (bọ), Ghost (ma), Steel (kim loại).
 • Special Attack gồm những hệ: Fire (lửa), Water (nước), Grass (cỏ), Electric (điện), Psychic (siêu linh), Ice (băng), Dragon (rồng), Dark (bóng tối), Fairy (tiên).

Ghi chú:

 • Cực kì hiệu quả (2x): Sức tấn công được tăng gấp đôi.
 • Không hiệu quả (½x): Sức tấn công bị giảm phân nửa.
 • Mạnh (+½x): Bị tấn công bằng một nửa sức mạnh.
 • Yếu (-2x): Bị tấn công bằng sức mạnh gấp đôi.
 • Không tác dụng (0x:) Không thể tấn công.
 • Không bị ảnh hưởng (+0x): Không thể bị tấn công.

1. Hệ Pokémon Normal (Thường):

Các hệ Pokémon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Castform, Chansey, Ditto, Eevee, Jigglypuff, Togepi …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Strength, Thrash.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Rock, Steel.
 • Yếu so với những hệ: Fighting.
 • Không tác dụng so với hệ: Ghost.

2. Hệ Pokémon Fighting (Đánh đấm):

Hệ Pokemon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Machamp, Hitmontop, Hitmonlee, Hitmonchan …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Focus Punch, Superpower (only learned by Registeel, Regirock, and Regice).
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Dark, Ice, Normal, Rock, Steel.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Bug, Fairy, Flying, Poison, Psychic.
 • Mạnh so với hệ: Bug, Dark, Rock.
 • Yếu so với những hệ: Fairy, Flying, Psychic.
 • Không tác dụng so với hệ: Ghost.

3. Hệ Pokémon Flying (Bay):

Hệ Pokemon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như : Ho-oh, Dragonite …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Sky Attack (only learned by Moltres and Altaria), Aeroblast (only learned by Lugia).
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Bug, Fighting, Grass.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Electric, Rock, Steel.
 • Mạnh so với hệ: Bug, Fighting, Grass.
 • Yếu so với những hệ: Electric, Ice, Rock.
 • Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Ground.

4. Hệ Pokémon Poision (Độc):

Hệ Pokemon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Gloom, Gulpin, Spinarak, Muk, Weezing.
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Toxic, Poison Tail, and Sludge Bomb.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Fairy, Grass.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Ghost, Ground, Poison, Rock.
 • Mạnh so với những hệ: Bug, Fairy, Fighting, Grass, Poison.
 • Yếu so với những hệ: Ground, Psychic.
 • Không hiệu quả so với hệ: Steel.

5. Hệ Pokémon Ground (Đất):

Hệ Pokemon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như : Dugtrio, Groudon …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau : Mud Sport, Earthquake, Dig.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Electric, Fire, Poison, Rock, Steel.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Bug, Grass.
 • Mạnh so với những hệ: Poison, Rock.
 • Yếu so với những hệ: Ice, Grass, Water.
 • Không tác dụng so với hệ: Flying.
 • Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Electric,

6. Hệ Pokémon Rock (Đá):

Hệ Pokemon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Golem, Regirock …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Rock Throw, Rock Slide, Ancientpower.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Bug, Fire, Flying, Ice.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Fighting, Ground, Steel.
 • Mạnh so với những hệ: Fire, Flying, Normal, Poison.
 • Yếu so với những hệ: Fighting, Grass, Ground, Steel, Water.

7. Hệ Pokémon Bug (Bọ):

Hệ Pokemon Bug

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Heracross, Pinsir, Scizor …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Megahorn, Signal Beam.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Dark, Grass, Psychic.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Fairy, Fighting, Fire, Flying, Ghost, Poison, Steel.
 • Mạnh so với hệ: Fighting, Grass, Ground.
 • Yếu so với những hệ: Fire, Flying, Rock.

8. Hệ Pokémon Ghost (Ma):

Hệ Pokemon Ghost

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Banette, Gengar, Misdreavus …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Cruse, Shadow Ball, Shadow Punch.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Ghost, Psychic.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Dark.
 • Mạnh so với những hệ: Bug, Poison.
 • Yếu so với những hệ: Dark, Ghost.
 • Không tác dụng so với hệ: Normal.
 • Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Fighting, Normal.

9. Hệ Pokémon Steel (Kim loại):

Hệ Pokemon Steel

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Beldum, Aggron, Steelix, Mawile, Registeel, Dialga …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Steel Wing , Iron Tail , Meteor Mash …
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Fairy, Ice, Rock.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Electric, Fire, Steel, Water.
 • Mạnh so với những hệ: Bug, Dragon, Fairy, Flying, Grass, Ice, Nomal, Psychic, Rock, Steel.
 • Yếu so với những hệ: Fighting, Fire, Ground.
 • Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Poison.

10. Hệ Pokémon Fire (Lửa):

hệ pokemon Fire

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Entei, Moltres, Charizard, Magmar …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Blast Burn (only learned by Charizard), Eruption (only learned by Groudon and Camerupt), Overheat.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Bug, Grass, Ice, Steel.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Dragon, Fire, Rock, Water.
 • Mạnh so với những hệ: Bug, Fairy, Fire, Grass, Ice, Steel.
 • Yếu so với những hệ: Ground, Rock, Water.

11. Hệ Pokémon Water (Nước):

Hệ Pokemon Water

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Kyogre, Slowking, Vaporeon …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Surf, Water Fall.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Fire, Ground, Rock.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Dragon, Grass, Water.
 • Mạnh so với những hệ: Fire, Ice, Steel, Water.
 • Yếu so với những hệ: Electric, Grass.

12. Hệ Pokémon Grass (Cỏ):

Hệ Pokemon Grass

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Meganium, Oddish, Sunkern, Treecko, Naetle …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Solarbeam, Leaf Blade, Magical Leaf …
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Ground, Rock, Water.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Bug, Dragon, Fire, Flying, Grass, Poison, Steel.
 • Mạnh so với những hệ: Electric, Grass, Ground, Water.
 • Yếu so với những hệ: Bug, Fire, Flying, Ice, Poison.

13. Hệ Pokémon Electric:

Hệ Pokemon Electric

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Zapdos, Amphamos, Raikou, Electabuzz.
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Thunder, Volt tackle (only learned by Pichu), Zap cannon, Thunderbolt.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Flying, Water.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Dragon, Electric, Grass.
 • Mạnh so với những hệ: Electric, Flying, Steel.
 • Yếu so với những hệ: Ground.
 • Không tác dụng so với hệ: Ground.

14. Hệ Pokémon Psychic (Siêu linh):

Hệ Pokemon Psychic

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Mewtwo, Mew, Alakazam …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Psybeam, Confusion, Psychic.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Fighting, Poison.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Psychic, Steel.
 • Mạnh so với những hệ: Fighting, Psychic.
 • Yếu so với những hệ: Bug, Dark, Ghost.
 • Không tác dụng so với hệ: Dark.

15. Hệ Pokémon Ice (Băng):

Hệ Pokemon Ice

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Articuno, Delibird, Jynx, Snorunt, Spheal, Regice …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Blizzard, Ice Beam, Ice Puch.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Dragon, Flying, Grass, Ground.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Fire, Ice, Steel, Water.
 • Mạnh so với những hệ: Ice.
 • Yếu so với những hệ: Fighting, Fire, Rock, Steel.

16. Hệ Pokémon Dragon (Rồng):

Hệ Pokemon Dragon

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Rayquaza, Dragonite, Salamence, Latias, Latios.
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Outrage, Dragon Claw.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Dragon.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Steel.
 • Mạnh so với những hệ: Electric, Fire, Grass, Water.
 • Yếu so với những hệ: Dragon, Fairy, Ice.
 • Không tác dụng so với hệ: Fairy.

17. Hệ Pokémon Dark (Bóng tối):

Hệ Pokemon Dark

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Tyranitar, Houndoom, Umbreon …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Crunch, Faint Attack, Bite.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Ghost, Psychic.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Dark, Fairy, Fighting.
 • Mạnh so với những hệ: Dark, Ghost.
 • Yếu so với những hệ: Bug, Fairy, Fighting.
 • Không bị ảnh hưởng bởi: Psychic.

18. Hệ Pokémon Fairy (Tiên):

Hệ Pokemon Fairy

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Xerneas, Sylveon, Togekiss …
 • Chúng sở hữu thể học những move sau: Moonblast, Dazzling Gleam.
 • Cực kì hiệu quả so với những hệ: Dark, Dragon, Fight.
 • Không hiệu quả so với những hệ: Fire, Poison, Steel.
 • Mạnh so với những hệ: Bug, Dark, Fighting.
 • Yếu so với những hệ: Poison, Steel.
 • Không bị ảnh hưởng bởi: Dragon.

Thực tế sở hữu rất nhiều Pokemon sở hữu hai hệ. Cho nên việc tính damage của một move đối với một Pokemon sở hữu sự thay đổi .

Chẳng hạn: Con Ho-oh hệ Fire-Flying bị tấn công bởi một Move hệ Rock thì sẽ bị 4x damage. Vì Fire và Flying đều kị Rock. Nếu sử dụng Rock Slide: Power 75 x 4 = 300 damage. Còn nếu sử dụng move hệ cỏ sẽ bị 1/4 damage vì Grass lại “sợ” Fire và Flying (sử dụng Solarbeam Power 120×1/4 = 30 damage).

Còn Zapdos hệ Electric-Flying nếu bị đánh bởi move Thunder thì sẽ bị 1x damage vì Flying sẽ bị 2x damage nếu bị move Electric đánh trúng, nhưng nó lại sở hữu hệ Electric nữa nên bị 1/2 damage nếu bị move Electric đánh. Tổng hợp lại là 1x. Dùng Thunder thì 1×120 = 120 damage.

Tổng hợp sức mạnh từng hệ Pokémon

Hệ Pokemon

Chúc những bạn chơi game vui vẻ!

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Các hệ Pokémon lúc tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.