12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh? – Tin 24h

Công nghệ

Khi nói về thời gian, chúng ta thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để phân biệt được rõ ràng những giờ giữa sáng và chiều, người ta thường sử dụng hệ thống 24 giờ hoặc sử dụng hai kí hiệu AM và PM trong tiếng anh.

  • AM (Ante Meridiem = Before midday): Trước 12 giờ trưa (trước 1/2 ngày).
  • PM (Post Meridiem = After midda): Sau 12 giờ trưa (sau mốc 1/2 ngày).

Kí hiệu AM và PM trong tiếng anh

Vậy, lúc muốn nói thời điểm 12 giờ trưa trong tiếng Anh, người ta sẽ sử dụng AM hay PM?

Từ định nghĩa ở trên, ta với thể thđó rõ ràng 12 giờ trưa ko phải là AM lẫn PM. Nhưng mốc 12 giờ trong 1 ngày còn được coi là 0 giờ, thời điểm xuất phát của thời gian.

Vì vậy, 12:00 trưa sẽ được hiểu là 00:00 PM (ban ngày), mốc thời gian bắt đầu của buổi chiều. Trong lúc đó, 12:00 đêm hay 24:00 được hiểu là 00:00 AM, mốc thời gian bắt đầu một ngày mới.

Để hiểu rõ hơn về nhữngh sử dụng ký hiệu AM và PM lúc nói tới mốc thời gian trong tiếng Anh, bạn với thể tham khảo bảng định dạng thời gian sau:

Định dạng thời gian
12 giờ 24 giờ
12:00 (nửa đêm) tức 12h khuya

0:00 (thời gian bắt đầu ngày)

hoặc

24:00 (thời gian kết thúc ngày)

12:01 AM 0:01
1:00 AM 1:00
2:00 AM 2:00
3:00 AM 3:00
4:00 AM 4:00
5:00 AM 5:00
6:00 AM 6:00
7:00 AM 7:00
8:00 AM 8:00
9:00 AM 9:00
10:00 AM 10:00
11:00 AM 11:00
12:00 PM hay 12 giờ trưa (bắt đầu buổi chiều) 12:00
12:01 PM 12:01
1:00 PM 13:00
2:00 PM 14:00
3:00 PM 15:00
4:00 PM 16:00
5:00 PM 17:00
6:00 PM 18:00
7:00 PM 19:00
8:00 PM 20:00
9:00 PM 21:00
10:00 PM 22:00
11:00 PM 23:00

Để đơn thuần, bạn với thể hiểu rằng:

AM: Dùng với thời gian buổi sáng, bắt đầu từ 00:00 tới 12:00.

PM: Dùng với thời gian buổi chiều, bắt đầu từ 12:00:01 tới 23:59:59.

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: 12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.